Forum


Powrót wykluczenie wykonawcy

V.

Violetta .....

3

w postępowaniu unijnym została wybrana oferta najkorzystniejsza. Wykonawca wniósł odwołanie na swój wybór ze względu na wybranie oferty z rażąco niską ceną. Przed rozprawą wycofał jednak odwołanie. Zamawiający wezwał tego wykonawcę do przedłużenia ważności wadium, on jednak odmówił, aczkolwiek wadium jest jeszcze ważne. Co w takiej sytuacji powinien zrobić Zamawiający? Wykluczyć Wykonawcę z postępowania na podst. art. 24 ust. 2 pkt 2 i zabrać wadium na podst. art. 46 ust. 5 pkt 3. Czy mimo braku postanowienia wezwać Tego Wykonawcę do podpisania umowy (krótki termin bo 24 godz.), wiedząc że jej nie podpisze, unieważnić wybór w ostatnim dniu ważności wadium, zrobić kolejny wybór i również zabrać wadium na podst. art. 46 ust. 5 pkt 1 lub 2 ponieważ Zamawiający żądał zabezpieczenia.
w postępowaniu unijnym została wybrana oferta najkorzystniejsza. Wykonawca wniósł odwołanie na swój wybór ze względu na wybranie oferty z rażąco niską ceną. Przed rozprawą wycofał jednak odwołanie. Zamawiający wezwał tego wykonawcę do przedłużenia ważności wadium, on jednak odmówił, aczkolwiek wadium jest jeszcze ważne. Co w takiej sytuacji powinien zrobić Zamawiający? Wykluczyć Wykonawcę z postępowania na podst. art. 24 ust. 2 pkt 2 i zabrać wadium na podst. art. 46 ust. 5 pkt 3. Czy mimo braku postanowienia wezwać Tego Wykonawcę do podpisania umowy (krótki termin bo 24 godz.), wiedząc że jej nie podpisze, unieważnić wybór w ostatnim dniu ważności wadium, zrobić kolejny wybór i również zabrać wadium na podst. art. 46 ust. 5 pkt 1 lub 2 ponieważ Zamawiający żądał zabezpieczenia.
1
2016-12-15 07:10 0

W.

Wiesława .....

6

Po nowelizacji art. 24 ust. 2 pkt 2 został uchylony i następne też. Nie ma tego artykułu. A w ogóle to jakaś przedziwna sytuacja ;-/
Po nowelizacji art. 24 ust. 2 pkt 2 został uchylony i następne też. Nie ma tego artykułu. A w ogóle to jakaś przedziwna sytuacja ;-/
1
2016-12-15 08:38 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy