Forum


Powrót polisa OC w dniu podpisania umowy

M.

Magdalena .....

4

Witam,
W SIWZ wskazałam, iż w dniu podpisania umowy Wykonawca zobligowany jest dostarczyć polisę OC lub inny dokument na kwotę 50 000 zł dla zadania 1 i na kwotę 200 000 zł dla zadania 2. Czyli jeśli wygrywa jeden Wykonawca to kwoty się sumują czy wystarczy że przedstawi na kwotę większą?
Witam, W SIWZ wskazałam, iż w dniu podpisania umowy Wykonawca zobligowany jest dostarczyć polisę OC lub inny dokument na kwotę 50 000 zł dla zadania 1 i na kwotę 200 000 zł dla zadania 2. Czyli jeśli wygrywa jeden Wykonawca to kwoty się sumują czy wystarczy że przedstawi na kwotę większą?
1
2016-12-15 07:56 0

J.

Jacek .....

Fachowiec 901

Trochę ryzykowne, bo co jak wykonawca nie będzie chciał dostarczyć polisy przed podpisaniem umowy? Taki obowiązek z niczego nie wynika. Od momentu wyboru najkorzystniejszej oferty do momentu zawarcia umowy za bardzo nie można żądać dokumentów od wykonawcy( wyjątek to zabezpieczenie należytego wykonania umowy, ewentualnie pełnomocnictwa do podpisywania umowy).
Przed nowelizacją można było żądać polisy OC, jako potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu, po nowelizacji jest to dokument potwierdzający że wykonawca jest ubezpieczony OC (niekoniecznie polisa). To jest dokument, którego zamawiający może żądać w trakcie postępowania.
Po podpisaniu umowy można natomiast żądać polisy OC, jeżeli tak jest zapisane w umowie (może to być obwarowane jakąś karą w przypadku niedopełnienia obowiązku lub nawet rozwiązaniem umowy).
Trochę ryzykowne, bo co jak wykonawca nie będzie chciał dostarczyć polisy przed podpisaniem umowy? Taki obowiązek z niczego nie wynika. Od momentu wyboru najkorzystniejszej oferty do momentu zawarcia umowy za bardzo nie można żądać dokumentów od wykonawcy( wyjątek to zabezpieczenie należytego wykonania umowy, ewentualnie pełnomocnictwa do podpisywania umowy). Przed nowelizacją można było żądać polisy OC, jako potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu, po nowelizacji jest to dokument potwierdzający że wykonawca jest ubezpieczony OC (niekoniecznie polisa). To jest dokument, którego zamawiający może żądać w trakcie postępowania. Po podpisaniu umowy można natomiast żądać polisy OC, jeżeli tak jest zapisane w umowie (może to być obwarowane jakąś karą w przypadku niedopełnienia obowiązku lub nawet rozwiązaniem umowy).
1
2016-12-15 08:13 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy