Forum


Powrót Przetrag nieograniczony na dokumentację projektową a umowy o pracę

A.

Adriana .....

0

Witam,
Planuję ogłosić przetarg nieograniczony na wykonanie dokumentacji projektowej. Czy w przypadku prac projektowych trzeba wymagać zatrudnienia umów o pracę, czy dotyczy to tylko robót fizycznych/budowlanych.
Witam, Planuję ogłosić przetarg nieograniczony na wykonanie dokumentacji projektowej. Czy w przypadku prac projektowych trzeba wymagać zatrudnienia umów o pracę, czy dotyczy to tylko robót fizycznych/budowlanych.
0
2016-12-16 08:03 0

J.

Jacek .....

Fachowiec 979

Wymaganie zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę osób na umowę o pracę dotyczy nie tylko robót budowlanych, ale także usług, o ile czynności wykonywane w ramach zamówienia noszą znamiona zatrudniania na umowę o pracę. O charakterze czynności decyduje w każdym przypadku zamawiający. Ustawodawca przewidział, że zamawiający jest także ekspertem z zakresu prawa pracy i będzie wskazywał te wszystkie czynności w opisie przedmiotu zamówienia.
Wymaganie zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę osób na umowę o pracę dotyczy nie tylko robót budowlanych, ale także usług, o ile czynności wykonywane w ramach zamówienia noszą znamiona zatrudniania na umowę o pracę. O charakterze czynności decyduje w każdym przypadku zamawiający. Ustawodawca przewidział, że zamawiający jest także ekspertem z zakresu prawa pracy i będzie wskazywał te wszystkie czynności w opisie przedmiotu zamówienia.
1
2016-12-16 08:22 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy