Forum


Powrót Udzielenie odpowiedzi na pytania do siwz

E.

Ewa .....

Fachowiec 511

Zamawiający ma obowiązek udzielić odpowiedzi na pytania do siwz jeżeli pytanie wpłynęło przed upływem połowy terminu składania ofert. Odpowiedź ma być udzielona nie później niż 2/6 dni przed upływem terminu składania ofert. Moje pytanie o Państwa wiedzę: czy jeżeli pytanie wpłynęło po terminie, a zamawiający mimo to chce udzielić odpowiedzi a zostało mniej niż 2/6 dni do upływu terminu składania ofert, to czy musi przesunąć termin składania ofert?
Zamawiający ma obowiązek udzielić odpowiedzi na pytania do siwz jeżeli pytanie wpłynęło przed upływem połowy terminu składania ofert. Odpowiedź ma być udzielona nie później niż 2/6 dni przed upływem terminu składania ofert. Moje pytanie o Państwa wiedzę: czy jeżeli pytanie wpłynęło po terminie, a zamawiający mimo to chce udzielić odpowiedzi a zostało mniej niż 2/6 dni do upływu terminu składania ofert, to czy musi przesunąć termin składania ofert?
0
2016-12-16 09:12 0

J.

Jacek .....

Fachowiec 979

To zależy jakie jest to pytanie, jeżeli odpowiedź nie jest istotna i nie wpływa na przygotowanie oferty to nie przesuwałbym terminu na składanie ofert, ale jeśli odpowiedź spowoduje zmianę istotną, np. w opisie przedmiotu zamówienia lub wpływa na przygotowanie oferty to należałoby termin wydłużyć.
To zależy jakie jest to pytanie, jeżeli odpowiedź nie jest istotna i nie wpływa na przygotowanie oferty to nie przesuwałbym terminu na składanie ofert, ale jeśli odpowiedź spowoduje zmianę istotną, np. w opisie przedmiotu zamówienia lub wpływa na przygotowanie oferty to należałoby termin wydłużyć.
1
2016-12-16 09:20 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy