Forum


Powrót Zmiana w Radzie Nadzorczej w trakcie postępowania

PC

Paweł Ciechomski

0

Mamy aktualnie postępowanie w trybie unijnym, w którym wystartowało dwóch wykonawców. Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 04.11.2016 r. Konkurencyjna oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, wobec czego wykonawcę tego 10.11.2016 r. wezwano do uzupełnienia wymaganych w SIWZ dokumentów, m.in. zaświadczeń z KRK z terminem na 20.11.2016 r.

20.11.2016 r. Wykonawca składa zaświadczenia z KRK dla Zarządu oraz podmiotu.

21.11.2016 r. Zamawiający wzywa tego Wykonawcę do uzupełnienia brakujących KRK organu nadzorczego z terminem na 01.12.2016 r.

Wykonawca zwraca się z prośbą o wydłużenie tego terminu na 07.12.2016 r. – zgodę otrzymuje.

6.12.2016 r. wykonawca składa brakujące zaświadczenia, jednak jeden z dokumentów dotyczy innej osoby niż wymieniona w KRS pobranym po otwarciu ofert.

Zamawiający wzywa Wykonawcę do Wyjaśnień.

Wykonawca Wyjaśnia, że osoba której KRK zostało przedstawione zajęła miejsce osoby występującej w KRS uprzednio. Zmiana została ujawniona w KRS 18.12.2016 r.

Zamawiający dokonuje wyboru oferty tego Wykonawcy.


I tu pojawia się moja wątpliwość: Wykonawca złożył dokumenty na potwierdzenie oświadczenia (składanego w postaci JEDZ razem z ofertą) aktualne na dzień złożenia, jednak czy dokumenty te nie powinny dotyczyć stanu prawnego z terminu złożenia oświadczenia (w tym przypadku 4.11.2016 r.)?

Czy w tej sytuacji Zamawiający nie powinien żądać złożenia KRK osoby, która występowała w KRS w dniu składania oferty, a którą zastąpiono 12 dni później?

Czy nie rodzi to możliwości obejścia przepisów poprzez start w postępowaniach wykonawców, którzy powinni być wykluczeni, ale w sytuacji gdy np. wstrzelą się z ceną i dokonają wymiany osoób z Zarządu czy organu nadzorczego, które figurują w KRK?
Mamy aktualnie postępowanie w trybie unijnym, w którym wystartowało dwóch wykonawców. Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 04.11.2016 r. Konkurencyjna oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, wobec czego wykonawcę tego 10.11.2016 r. wezwano do uzupełnienia wymaganych w SIWZ dokumentów, m.in. zaświadczeń z KRK z terminem na 20.11.2016 r. 20.11.2016 r. Wykonawca składa zaświadczenia z KRK dla Zarządu oraz podmiotu. 21.11.2016 r. Zamawiający wzywa tego Wykonawcę do uzupełnienia brakujących KRK organu nadzorczego z terminem na 01.12.2016 r. Wykonawca zwraca się z prośbą o wydłużenie tego terminu na 07.12.2016 r. – zgodę otrzymuje. 6.12.2016 r. wykonawca składa brakujące zaświadczenia, jednak jeden z dokumentów dotyczy innej osoby niż wymieniona w KRS pobranym po otwarciu ofert. Zamawiający wzywa Wykonawcę do Wyjaśnień. Wykonawca Wyjaśnia, że osoba której KRK zostało przedstawione zajęła miejsce osoby występującej w KRS uprzednio. Zmiana została ujawniona w KRS 18.12.2016 r. Zamawiający dokonuje wyboru oferty tego Wykonawcy. I tu pojawia się moja wątpliwość: Wykonawca złożył dokumenty na potwierdzenie oświadczenia (składanego w postaci JEDZ razem z ofertą) aktualne na dzień złożenia, jednak czy dokumenty te nie powinny dotyczyć stanu prawnego z terminu złożenia oświadczenia (w tym przypadku 4.11.2016 r.)? Czy w tej sytuacji Zamawiający nie powinien żądać złożenia KRK osoby, która występowała w KRS w dniu składania oferty, a którą zastąpiono 12 dni później? Czy nie rodzi to możliwości obejścia przepisów poprzez start w postępowaniach wykonawców, którzy powinni być wykluczeni, ale w sytuacji gdy np. wstrzelą się z ceną i dokonają wymiany osoób z Zarządu czy organu nadzorczego, które figurują w KRK?
0
2016-12-16 11:09 0

Aleksandra Łabuś

9

wdg. mnie powinien wykazać na dzień składania ofert oraz wszystko to co się zmieniło od tego dnia, bo oświadczyli w jedz, że nie podlegają wykluczeniu na dzień składania ofert.
wdg. mnie powinien wykazać na dzień składania ofert oraz wszystko to co się zmieniło od tego dnia, bo oświadczyli w jedz, że nie podlegają wykluczeniu na dzień składania ofert.
0
2016-12-16 11:13 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy