Forum


Powrót nazwa podwykonawcy w formularzu ofertowym

MF

Maja Flieger

0

procedura poniżej progu unijnego i tzw. "zwykła" . Wykonawca złożył ofertę dot. przetargu na roboty budowlane. W formularzu ofertowym wpisał, ze część zakresu robót powierzy podwykonawcy ale na tym etapie nie wie kto będzie podwykonawcą. Wykonawca nie korzysta z zasobu powykonawcy w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu. Zamawiający zgodnie z art. 36b PZP żądał podania nazw podwykonawców. Jak powinien dalej postąpić Zamawiający? Czy powinien odrzucić ofertę z uwagi, że treść nie odpowiada siwz - art. 89 ust.1 pkt 2. Czy może zwrócić sie do wykonawcy o wyjaśnienie treści -ale co tu wyjaśniać ? i czy w ogóle można?
procedura poniżej progu unijnego i tzw. "zwykła" . Wykonawca złożył ofertę dot. przetargu na roboty budowlane. W formularzu ofertowym wpisał, ze część zakresu robót powierzy podwykonawcy ale na tym etapie nie wie kto będzie podwykonawcą. Wykonawca nie korzysta z zasobu powykonawcy w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu. Zamawiający zgodnie z art. 36b PZP żądał podania nazw podwykonawców. Jak powinien dalej postąpić Zamawiający? Czy powinien odrzucić ofertę z uwagi, że treść nie odpowiada siwz - art. 89 ust.1 pkt 2. Czy może zwrócić sie do wykonawcy o wyjaśnienie treści -ale co tu wyjaśniać ? i czy w ogóle można?
0
2016-12-19 07:21 0

E.

Ewa .....

Fachowiec 511

Pani Maju - proszę spojrzeć na posty w zakładce "Wątki z codziennej pracy" (aktualnie str 2)
Pani Maju - proszę spojrzeć na posty w zakładce "Wątki z codziennej pracy" (aktualnie str 2)
1
2016-12-20 15:05 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy