Forum


Powrót nowelizacja - art.25a ust.3 pkt 1 pzp po nowelizacji

M.

Mariusz .....

22

Witam, czy dokumenty składane na potwierdzenie, że inny podmiot, na którego zasoby powołuje się wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz, że spełnia stosowne warunki udziału - wykonawca winien składać wraz z ofertą czy po wyborze oferty najkorzystniejszej - art. 26 ust.1 powołuje się jedynie na dokumenty z art. 25 ust.1 pzp...
Witam, czy dokumenty składane na potwierdzenie, że inny podmiot, na którego zasoby powołuje się wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz, że spełnia stosowne warunki udziału - wykonawca winien składać wraz z ofertą czy po wyborze oferty najkorzystniejszej - art. 26 ust.1 powołuje się jedynie na dokumenty z art. 25 ust.1 pzp...
0
2016-05-19 11:00 0

J.

Jadwiga .....

0

Art. 25 ust. 1 Pzp dotyczy w takim samym stopniu podmiotów udostępniających swoje zasoby wykonawcom, jak i samych wykonawców. Wraz z ofertą składane są jedynie oświadczenia. Po wyborze najkorzystniejszej oferty wykonawca na wezwanie zamawiającego powinien przedstawić stosowne dokumenty dotyczące podmiotów, z których zasobów będzie korzystał.
Art. 25 ust. 1 Pzp dotyczy w takim samym stopniu podmiotów udostępniających swoje zasoby wykonawcom, jak i samych wykonawców. Wraz z ofertą składane są jedynie oświadczenia. Po wyborze najkorzystniejszej oferty wykonawca na wezwanie zamawiającego powinien przedstawić stosowne dokumenty dotyczące podmiotów, z których zasobów będzie korzystał.
1
2016-06-02 11:40 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy