Forum


Powrót Regulamin do 30 tys. euro

M.

Małgorzata .....

19

Jaka jest podstawa prawna takiego regulaminu?
Wiem, że wedle art. 154 pkt 10 PZP Prezes UZP przygotowuje przykładowe wzory umów, regulaminów i innych dokumentów. Ale gdzie jest napisane, że w danej instytucji taki regulamin musi być?
Ja oczywiście uważam, że lepiej mieć regulaminy i na nich się opierać, ale u mnie w firmie osoba odpowiedzialna za przetargi (ja mam przejąć jej obowiązki, gdy pójdzie na emeryturę i na razie się wdrażam) kazała przygotować mi następujące regulaminy: udzielania zamówień sektorowych (od 30 tys. euro do progów unijnych), regulamin przeprowadzania dialogu technicznego i regulamin pracy komisji przetargowej. Wcześniej nie zajmowałam się nigdy przetargami, byłam na szkoleniu dla początkujących, ale tam o to nie zapytałam, bo jeszcze wtedy nie wiedziałam, że takiego regulaminu do 30 tys. euro nie mamy.
Jaka jest podstawa prawna takiego regulaminu? Wiem, że wedle art. 154 pkt 10 PZP Prezes UZP przygotowuje przykładowe wzory umów, regulaminów i innych dokumentów. Ale gdzie jest napisane, że w danej instytucji taki regulamin musi być? Ja oczywiście uważam, że lepiej mieć regulaminy i na nich się opierać, ale u mnie w firmie osoba odpowiedzialna za przetargi (ja mam przejąć jej obowiązki, gdy pójdzie na emeryturę i na razie się wdrażam) kazała przygotować mi następujące regulaminy: udzielania zamówień sektorowych (od 30 tys. euro do progów unijnych), regulamin przeprowadzania dialogu technicznego i regulamin pracy komisji przetargowej. Wcześniej nie zajmowałam się nigdy przetargami, byłam na szkoleniu dla początkujących, ale tam o to nie zapytałam, bo jeszcze wtedy nie wiedziałam, że takiego regulaminu do 30 tys. euro nie mamy.
1
2016-12-20 08:08 0

J.

Jacek .....

Fachowiec 979

Podstawy prawnej nie ma, ale zawsze obowiązuje ustawa o finansach publicznych i wynikające z niej podstawowe zasady. Jeżeli korzystacie ze środków unijnych to wręcz konieczne jest posiadanie takiego regulaminu.
Podstawy prawnej nie ma, ale zawsze obowiązuje ustawa o finansach publicznych i wynikające z niej podstawowe zasady. Jeżeli korzystacie ze środków unijnych to wręcz konieczne jest posiadanie takiego regulaminu.
1
2016-12-20 08:28 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy