Forum


Powrót punkt III.1.3. ogłoszenia o zamówieniu

M.

Magdalena .....

4

Jak wypełnić ten punkt w przypadku gdy żądam wykazu osób w celu spełnienia warunku udziału w postępowaniu, ale Wykonawca nie załącz go wraz z ofertą tylko na wezwanie Zamawiającego składa go Wykonawca, którego oferta została oceniona najwyżej.
Jak wypełnić ten punkt w przypadku gdy żądam wykazu osób w celu spełnienia warunku udziału w postępowaniu, ale Wykonawca nie załącz go wraz z ofertą tylko na wezwanie Zamawiającego składa go Wykonawca, którego oferta została oceniona najwyżej.
1
2016-12-21 07:44 0

Aleksandra Łabuś

9

Po prostu napisz, że złoży na wezwanie i czy chcesz, żeby w jedz dał ogólne oświadczenie alfa w sekcji IV czy też na szczegółowo w jedz wykazywać
Po prostu napisz, że złoży na wezwanie i czy chcesz, żeby w jedz dał ogólne oświadczenie alfa w sekcji IV czy też na szczegółowo w jedz wykazywać
0
2016-12-21 07:50 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy