Forum


Powrót Prawa Beneficjenta do poznania oceny eksperckiej projektu

B.

Barbara .....

0

Mam prośbę o pomoc, czy zna może ktoś podstawę prawną, która pozwalałaby na poznanie oceny eksperckiej mojego projektu?
Historia jest taka, że instytucja finansująca przekazała nam pismo o zmniejszeniu dofinansowania, podstawą jest ocena śródokresowa analizowana przez merytorycznego eksperta. Decyzja została przedstawiona w piśmie dość mętnie i niejednoznacznie, zwróciliśmy się z prośbą o udostępnienie tej oceny eksperckiej, otrzymaliśmy informację odmowną. Niestety to nie była kontrola, w rozumieniu typowej kontroli/audytu, więc regulamin kontroli wraz np. z pełną informacją pokontrolną tu nie będzie mieć zastosowania, to była dodatkowa ocena merytoryczna którą wymyśliła instytucja finansująca. Czy mamy jakąś możliwość zawalczenia jeszcze o otrzymanie takich informacji na nasz temat?
Mam prośbę o pomoc, czy zna może ktoś podstawę prawną, która pozwalałaby na poznanie oceny eksperckiej mojego projektu? Historia jest taka, że instytucja finansująca przekazała nam pismo o zmniejszeniu dofinansowania, podstawą jest ocena śródokresowa analizowana przez merytorycznego eksperta. Decyzja została przedstawiona w piśmie dość mętnie i niejednoznacznie, zwróciliśmy się z prośbą o udostępnienie tej oceny eksperckiej, otrzymaliśmy informację odmowną. Niestety to nie była kontrola, w rozumieniu typowej kontroli/audytu, więc regulamin kontroli wraz np. z pełną informacją pokontrolną tu nie będzie mieć zastosowania, to była dodatkowa ocena merytoryczna którą wymyśliła instytucja finansująca. Czy mamy jakąś możliwość zawalczenia jeszcze o otrzymanie takich informacji na nasz temat?
0
2021-08-17 11:30 0

R.

Rafał .....

2

Może powołać się na dostęp do informacji publicznej. Jak można odmówić dostępu do dokumentów z oceny ?
Może powołać się na dostęp do informacji publicznej. Jak można odmówić dostępu do dokumentów z oceny ?
0
2021-08-26 07:53 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy