Forum


Powrót poświadczanie dokumentów za zgodność z oryginałem w formie elektronicznej

MG

Małgorzata Głocka

0

par.14 ust. 4 rozporządzenia "ws. rodzajów dokumentów" wskazuje, iż poświadczenie dokumentów za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej lub elektronicznej, czy to znaczy, że wykonawca może uzupełnić dokumenty na wezwanie przesyłając je drogą elektryczną poświadczone bezpieczny kwalifikowanym podpisem ?
par.14 ust. 4 rozporządzenia "ws. rodzajów dokumentów" wskazuje, iż poświadczenie dokumentów za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej lub elektronicznej, czy to znaczy, że wykonawca może uzupełnić dokumenty na wezwanie przesyłając je drogą elektryczną poświadczone bezpieczny kwalifikowanym podpisem ?
0
2016-12-21 13:25 0

MG

Małgorzata Głocka

0

oczywiście chodzi o drogę elektroniczną
oczywiście chodzi o drogę elektroniczną
0
2016-12-21 13:30 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy