Forum


Powrót błędny REGON w ofercie

Maria Śruba

0

w przetargu nieograniczonym wykonawca złożył ofertę jako konsorcjum 10 firm. w formularzu oferty w miejscu przeznaczonym na wymienienie wszystkich wykonawców, członkowie przystawili swoje pieczątki firmowe. Podczas weryfikacji z CEIDG okazało się, że jedna z firm nie figuruje pod danym regonem umieszczonym na pieczątce. Zweryfikowano wykonawcę po adresie, nazwie i nr NIP. Okazało się ze wykonawca nieświadomie używał pieczątki z błędnym nr regon, chociaż jest przekonany że taki numer nadała mu instytucja a po 15 latach od rozpoczęcia działalności urząd przysłał zawiadomienie o nr regon innym niż przy rozpoczęciu działalności, a który jest we wpisie do CEIDG i zgadza się z nazwą firmy, adresem i NIP. Czy w tej sytuacji należy wezwać wykonawcę do wyjaśnienia i przedłożenia dokumentacji REGON a potem użycie błędnego numeru REGON uznać za omyłkę pisarską (techniczną). W postępowaniu wpłynęła tylko 1 oferta od tego konsorcjum.
w przetargu nieograniczonym wykonawca złożył ofertę jako konsorcjum 10 firm. w formularzu oferty w miejscu przeznaczonym na wymienienie wszystkich wykonawców, członkowie przystawili swoje pieczątki firmowe. Podczas weryfikacji z CEIDG okazało się, że jedna z firm nie figuruje pod danym regonem umieszczonym na pieczątce. Zweryfikowano wykonawcę po adresie, nazwie i nr NIP. Okazało się ze wykonawca nieświadomie używał pieczątki z błędnym nr regon, chociaż jest przekonany że taki numer nadała mu instytucja a po 15 latach od rozpoczęcia działalności urząd przysłał zawiadomienie o nr regon innym niż przy rozpoczęciu działalności, a który jest we wpisie do CEIDG i zgadza się z nazwą firmy, adresem i NIP. Czy w tej sytuacji należy wezwać wykonawcę do wyjaśnienia i przedłożenia dokumentacji REGON a potem użycie błędnego numeru REGON uznać za omyłkę pisarską (techniczną). W postępowaniu wpłynęła tylko 1 oferta od tego konsorcjum.
0
2016-12-22 21:04 0

A.

Alicja .....

1

Jeśli nie ma Pani wyjaśnienia sytuacji z regonem na piśmie, należy go zażądać - na wszystko trzeba mieć dokument. A potem dokonać wyboru oferty.
Jeśli nie ma Pani wyjaśnienia sytuacji z regonem na piśmie, należy go zażądać - na wszystko trzeba mieć dokument. A potem dokonać wyboru oferty.
1
2016-12-28 06:43 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy