Forum


Powrót KRK kiedy aktualne

V.

Violetta .....

3

Składanie ofert było wyznaczony e na x dzień. Wykonawca załączył JRDZ, okazał się najkorzystniejszy więc został wezwany do złożenia dokumentów. Przedstawił KRK z datą wystawienia późniejszą niż złożenie oświadczenia jakim był JEDZ. Uważam że należy wykluczyć Wykonawcę ponieważ w oświadczeniu wstępnym stwierdził że nie był karany natomiast dokument na potwierdzenie tego faktu był wystawiony z datą późniejszą.
Składanie ofert było wyznaczony e na x dzień. Wykonawca załączył JRDZ, okazał się najkorzystniejszy więc został wezwany do złożenia dokumentów. Przedstawił KRK z datą wystawienia późniejszą niż złożenie oświadczenia jakim był JEDZ. Uważam że należy wykluczyć Wykonawcę ponieważ w oświadczeniu wstępnym stwierdził że nie był karany natomiast dokument na potwierdzenie tego faktu był wystawiony z datą późniejszą.
1
2016-12-23 08:26 0

A.

Anna .....

16

miesięcznik Przetargi Publiczne, Listopad 2016, s. 35. " (...) Według nowych przepisów zamawiający w toku prowadzonego postępowania powinien dopilnować, aby składane przez wykonawcę oświadczenia lub dokumenty były aktualne na dzień ich złożenia, a także ważne w sposób określony w treści rozporządzenia w sprawie rodzaju dokumentów. Aktualność oświadczeń lub dokumentów powinna być dochowana w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia, aż do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego(...)"
Także KRK może potwierdzać brak podstaw wykluczenia, nawet jeśli jest wystawione po dacie składania ofert.
Taki był sens nowelizacji...
miesięcznik Przetargi Publiczne, Listopad 2016, s. 35. " (...) Według nowych przepisów zamawiający w toku prowadzonego postępowania powinien dopilnować, aby składane przez wykonawcę oświadczenia lub dokumenty były aktualne na dzień ich złożenia, a także ważne w sposób określony w treści rozporządzenia w sprawie rodzaju dokumentów. Aktualność oświadczeń lub dokumentów powinna być dochowana w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia, aż do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego(...)" Także KRK może potwierdzać brak podstaw wykluczenia, nawet jeśli jest wystawione po dacie składania ofert. Taki był sens nowelizacji...
1
2016-12-23 10:07 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy