Forum


Powrót Podział zamówienia na części: dopuszczalny czy nie ?

M.

Marek .....

1

Drodzy Praktycy: jakie jest wasze zdanie ?
Aktualnie użytkowany system informatyczny jest już na \"wykończeniu\" z posiadanych ekspertyz wynika, że po 18 latach użytkowania, rok 2017 będzie już ostatnim rokiem dla obecnego systemu. W związku z powyższym muszę rozpocząć przetarg na nowy system. Ale żeby nie było tak prosto, to nowy system w najlepszym razie może zostać wdrożony za ok 19-25 miesięcy, to znaczy, że aktualny musi funkcjonować dłużej niż zakładają wszelkie ekspertyzy.
W związku z powyższym, muszę zakupić elementy sprzętu i oprogramowania do starego systemu aby przedłużyć jego żywotność o te kilka miesięcy do czasu wdrożenia nowego. Koszt tych urządzeń i oprogramowania to ok 800 tys zł.
Koszt nowego systemu wynosi również ok 1,2 mln zł.
W przypadku starego systemu jest inny potencjalny krąg dostawców niż w przypadku nowego systemu ze względu na przestarzałość użytkowanego systemu jedno z drugim się nie łączy.
Podsumowanie:
Dwa systemy informatyczne
Dwa postępowania, które muszą się rozpocząć w roku 2017
Każde zamówienie z osobna - poniżej progu stosowania ustawy (zamawiający sektorowy 418 000EUR)
Oba zamówienia po zsumowaniu - powyżej progu stosowania ustawy (sektorowy 418 000 EUR),

Czy w powyższym przypadku dozwolone będzie podzielenie zamówienia na dwie części i NIE stosowanie przepisów ustawy PZP dla każdej z części ze względu na techniczny i ekonomiczny charakter zamówienia. Czy raczej ze względu na sumowanie grup rodzajowych każdy z powyższych części winno być realizowane w oparciu o przepisu ustawy PZP.

Bardzo dziękuję za (p)odpowiedź :)

Korzystając z okazji, chciałbym w tym miejscu Wam wszystkim życzyć zdrowych i wesołych świąt Bożego Narodzenia, i oby Ustawodawca nie nastręczał Nam wielu problemów :)
Drodzy Praktycy: jakie jest wasze zdanie ? Aktualnie użytkowany system informatyczny jest już na \"wykończeniu\" z posiadanych ekspertyz wynika, że po 18 latach użytkowania, rok 2017 będzie już ostatnim rokiem dla obecnego systemu. W związku z powyższym muszę rozpocząć przetarg na nowy system. Ale żeby nie było tak prosto, to nowy system w najlepszym razie może zostać wdrożony za ok 19-25 miesięcy, to znaczy, że aktualny musi funkcjonować dłużej niż zakładają wszelkie ekspertyzy. W związku z powyższym, muszę zakupić elementy sprzętu i oprogramowania do starego systemu aby przedłużyć jego żywotność o te kilka miesięcy do czasu wdrożenia nowego. Koszt tych urządzeń i oprogramowania to ok 800 tys zł. Koszt nowego systemu wynosi również ok 1,2 mln zł. W przypadku starego systemu jest inny potencjalny krąg dostawców niż w przypadku nowego systemu ze względu na przestarzałość użytkowanego systemu jedno z drugim się nie łączy. Podsumowanie: Dwa systemy informatyczne Dwa postępowania, które muszą się rozpocząć w roku 2017 Każde zamówienie z osobna - poniżej progu stosowania ustawy (zamawiający sektorowy 418 000EUR) Oba zamówienia po zsumowaniu - powyżej progu stosowania ustawy (sektorowy 418 000 EUR), Czy w powyższym przypadku dozwolone będzie podzielenie zamówienia na dwie części i NIE stosowanie przepisów ustawy PZP dla każdej z części ze względu na techniczny i ekonomiczny charakter zamówienia. Czy raczej ze względu na sumowanie grup rodzajowych każdy z powyższych części winno być realizowane w oparciu o przepisu ustawy PZP. Bardzo dziękuję za (p)odpowiedź :) Korzystając z okazji, chciałbym w tym miejscu Wam wszystkim życzyć zdrowych i wesołych świąt Bożego Narodzenia, i oby Ustawodawca nie nastręczał Nam wielu problemów :)
1
2016-12-23 14:03 0

E.

Ewa .....

Fachowiec 509

Odpowiedź na pytanie zawarte w tytule jest prosta gdyż przeprowadzenie dwóch postępowań jest jak najbardziej dopuszczalny. Tu problemem jest to czy wartość dla obu należy zsumować czy też nie. Trzeba pamiętać żę obowiązek liczenia łącznej wartości wystąpi wówczas gdy będzie zachowana w obu przypadkach tożsamość: czasowa- ta jest wyraźna, tożsamość przedmiotowa - podobny charakter przedmiotu zamówienia i tożsamość podmiotowa- zamówienie mogą wykonywać te same podmioty Musicie znać odpowiedź na pytanie czy rodzaj zamówienia i adresaci zamówienia są zbliżeni rodzajowo, a to wynikac będzie z cech indywidualnych przedmiotu zamówienia z jednej strony i rynku usług informatycznych z drugiej
Odpowiedź na pytanie zawarte w tytule jest prosta gdyż przeprowadzenie dwóch postępowań jest jak najbardziej dopuszczalny. Tu problemem jest to czy wartość dla obu należy zsumować czy też nie. Trzeba pamiętać żę obowiązek liczenia łącznej wartości wystąpi wówczas gdy będzie zachowana w obu przypadkach tożsamość: czasowa- ta jest wyraźna, tożsamość przedmiotowa - podobny charakter przedmiotu zamówienia i tożsamość podmiotowa- zamówienie mogą wykonywać te same podmioty Musicie znać odpowiedź na pytanie czy rodzaj zamówienia i adresaci zamówienia są zbliżeni rodzajowo, a to wynikac będzie z cech indywidualnych przedmiotu zamówienia z jednej strony i rynku usług informatycznych z drugiej
1
2016-12-27 06:45 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy