Forum


Powrót Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania zamawiającemu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

M.

Mariusz .....

22

Czy można uznać, że zobowiązanie z art. 22a ust.2 jest zawarte w JEDZ (zob.lit.D JEDZ oraz okoliczność, iż każdy z podmiotów udostępniających zasoby przedstawia własny, wypełniony i podpisany przez siebie JEDZ) i w postępowaniach powyżej progu złożenie JEDZ wyczerpuje obowiązek złożenia tego zobowiązania?
Czy można uznać, że zobowiązanie z art. 22a ust.2 jest zawarte w JEDZ (zob.lit.D JEDZ oraz okoliczność, iż każdy z podmiotów udostępniających zasoby przedstawia własny, wypełniony i podpisany przez siebie JEDZ) i w postępowaniach powyżej progu złożenie JEDZ wyczerpuje obowiązek złożenia tego zobowiązania?
1
2016-05-20 11:45 2

JC

Jerzy Czaban

Ekspert

JEDZ jest oświadczeniem własnym wykonawcy, każdego z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie oraz wykonawców, na których potencjał powołuje się wykonawca w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowania. Dokument ten nie zastępuje wymaganego w art. 22a ust. 2 zobowiązania wykonawcy do udostępnienia swoich zasobów wykonawcy ubiegającemu się o zamówienie publiczne.

JEDZ jest oświadczeniem własnym wykonawcy, każdego z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie oraz wykonawców, na których potencjał powołuje się wykonawca w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowania. Dokument ten nie zastępuje wymaganego w art. 22a ust. 2 zobowiązania wykonawcy do udostępnienia swoich zasobów wykonawcy ubiegającemu się o zamówienie publiczne.
0
2016-05-24 08:09 1
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy