Forum


Powrót Procedura odwórcona a składanie dokumentów

M.

Magdalena .....

4

Witam,
W ramach przetargi nieograniczonego (procedura krajowa) ofertę złożyło czterech oferentów. Wraz z ofertami złożyli oni wszystkie dokumenty-komplet.
Po ocenie ofert, wybieram ofertę najkorzystniejszą i co dalej:
a)sprawdzam dokumenty i podpisuję umowę,
b) wzywam jeszcze raz na podstawie 26 ust.2 czy uznaję na podstawie 26. ust.6- że mam i tylko wzywam do złożenia dokumentów o których mowa w ar. 25 ust.1. pkt2 na podstawie art. 26 ust.2
Witam, W ramach przetargi nieograniczonego (procedura krajowa) ofertę złożyło czterech oferentów. Wraz z ofertami złożyli oni wszystkie dokumenty-komplet. Po ocenie ofert, wybieram ofertę najkorzystniejszą i co dalej: a)sprawdzam dokumenty i podpisuję umowę, b) wzywam jeszcze raz na podstawie 26 ust.2 czy uznaję na podstawie 26. ust.6- że mam i tylko wzywam do złożenia dokumentów o których mowa w ar. 25 ust.1. pkt2 na podstawie art. 26 ust.2
1
2016-12-28 10:25 0

A.

Alicja .....

47

W procedurze odwróconej sprawdza się tylko dokumenty wykonawcy, który złożył najkorzystniejszą ofertę. Jeżeli złożył wraz z ofertą komplet dokumentów potwierdzających, że spełnia warunki udziału w postępowaniu i brak podstaw do wykluczenia to nie wzywa się wykonawcy ponownie o te dokumenty. Jeżeli zamawiający postawił warunki odnoszące się do przedmiotu zamówienia i określił jakie dokumenty ma wykonawca przedłożyć na potwierdzenie spełnienia tych warunków, to wówczas tylko wybranego wykonawcę wzywa o ich uzupełnienie na podstawie art. 26 ust. 2 pzp. Oczywiście to ma miejsce jedynie w sytuacji, gdy wykonawca nie złożył wraz z ofertą tych dokumentów. Jak już mamy komplet dokumentów od wykonawcy, który złożył najkorzystniejszą ofertę to informujemy o wyborze i ewentualnie wykluczonych wykonawcach itd (art. 92 ust. 1). W dalszej kolejności - wyznacza się termin zawarcia umowy, informuje wykonawcę o dokumentach, które ma dostarczyć w celu zawarcia umowy itd.
W procedurze odwróconej sprawdza się tylko dokumenty wykonawcy, który złożył najkorzystniejszą ofertę. Jeżeli złożył wraz z ofertą komplet dokumentów potwierdzających, że spełnia warunki udziału w postępowaniu i brak podstaw do wykluczenia to nie wzywa się wykonawcy ponownie o te dokumenty. Jeżeli zamawiający postawił warunki odnoszące się do przedmiotu zamówienia i określił jakie dokumenty ma wykonawca przedłożyć na potwierdzenie spełnienia tych warunków, to wówczas tylko wybranego wykonawcę wzywa o ich uzupełnienie na podstawie art. 26 ust. 2 pzp. Oczywiście to ma miejsce jedynie w sytuacji, gdy wykonawca nie złożył wraz z ofertą tych dokumentów. Jak już mamy komplet dokumentów od wykonawcy, który złożył najkorzystniejszą ofertę to informujemy o wyborze i ewentualnie wykluczonych wykonawcach itd (art. 92 ust. 1). W dalszej kolejności - wyznacza się termin zawarcia umowy, informuje wykonawcę o dokumentach, które ma dostarczyć w celu zawarcia umowy itd.
1
2016-12-29 07:19 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy