Forum


Powrót Potwierdzenie należytego wykonania dostaw

K.

Katarzyna .....

26

Wykonawca przedłożył Zamawiającemu wykaz dostaw + protokoły zdawczo-odbiorcze (ten sam wzór protokołu dla wszystkich zrealizowanych dostawach, w jednym protokole widnieje tylko parafa ). Czy w związku, iż wszystkie protokoły są bez uwag, powinnam uznać te protokoły jako dokument potwierdzający należycie wykonane dostawy?
Wykonawca przedłożył Zamawiającemu wykaz dostaw + protokoły zdawczo-odbiorcze (ten sam wzór protokołu dla wszystkich zrealizowanych dostawach, w jednym protokole widnieje tylko parafa ). Czy w związku, iż wszystkie protokoły są bez uwag, powinnam uznać te protokoły jako dokument potwierdzający należycie wykonane dostawy?
1
2016-12-28 13:06 0

A.

Anna .....

16

Jeśli na protokołach nie ma informacji, z której będzie wprost wynikało, że zamówienie zostało wykonane należycie/starannie/bez wad...itd. ......to nie przyjęłabym tego jako dowód potwierdzający należycie wykonaną dostawę.
Jeśli na protokołach nie ma informacji, z której będzie wprost wynikało, że zamówienie zostało wykonane należycie/starannie/bez wad...itd. ......to nie przyjęłabym tego jako dowód potwierdzający należycie wykonaną dostawę.
1
2016-12-28 13:36 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy