Forum


Powrót Podział zamówienia

H.

Hubert .....

20

Witam, zamawiający planuje zakupić ciągnik wraz z beczką asenizacyjną o wartości szacunkowej poniżej progu UE (w trybie przetargu nieograniczonego). W związku z tym chciałbym się poradzić, czy zakup ciągnika i beczki asenizacyjnej przeprowadzilibyście Państwo z podziałem na dwie części tzn. cz. I - zakup ciągnika, cz. II - zakup beczki (opcja nr 1) ? Czy jednak zakup ciągnika i beczki należy przeprowadzić w ramach jednego postępowania bez podziału na części (opcja nr 2) ? Skłaniam się ku opcji nr 2, jednak mam pewne wątpliwości. W takim wypadku, jakie mogłoby być ewentualne uzasadnienie braku podziału zamówienia na części ?

Z góry dziękuję.
Witam, zamawiający planuje zakupić ciągnik wraz z beczką asenizacyjną o wartości szacunkowej poniżej progu UE (w trybie przetargu nieograniczonego). W związku z tym chciałbym się poradzić, czy zakup ciągnika i beczki asenizacyjnej przeprowadzilibyście Państwo z podziałem na dwie części tzn. cz. I - zakup ciągnika, cz. II - zakup beczki (opcja nr 1) ? Czy jednak zakup ciągnika i beczki należy przeprowadzić w ramach jednego postępowania bez podziału na części (opcja nr 2) ? Skłaniam się ku opcji nr 2, jednak mam pewne wątpliwości. W takim wypadku, jakie mogłoby być ewentualne uzasadnienie braku podziału zamówienia na części ? Z góry dziękuję.
1
2016-12-29 10:45 0

A.

Alicja .....

1

Też skłaniam się ku drugiej opcji. Przedmiotem zamówienia jest ciągnik z beczką, które jako całość do czegoś służą, jedna dostawa, więc bez sensu jest dzielenie go na części. Zrobiłabym notatkę służbową, którą podpisze kierownik zamawiającego. Zawsze obowiązuje zdrowy rozsądek. Przecież nawet długopis można podzielić na części i poskładać, ale nie o to chodzi w zamówieniach.
Też skłaniam się ku drugiej opcji. Przedmiotem zamówienia jest ciągnik z beczką, które jako całość do czegoś służą, jedna dostawa, więc bez sensu jest dzielenie go na części. Zrobiłabym notatkę służbową, którą podpisze kierownik zamawiającego. Zawsze obowiązuje zdrowy rozsądek. Przecież nawet długopis można podzielić na części i poskładać, ale nie o to chodzi w zamówieniach.
1
2016-12-29 11:33 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy