Forum


Powrót wadium - zwrot gwarancji ubezpieczeniowej

RS

Renata Sikorska

0

Czy mogę zwrócić Wykonawcy Gwarancję ubezpieczeniową- wadium, która została złożona w ofercie skoro zgodnie z art 96 ust.2 oferta jest załącznikiem do protokołu a protokół należy przechowywać w sposób gwarantujący jego nienaruszalność - art. 97 ust. 1.
Gwarancja ma określony okres ważności, który upływa wraz z terminem związania ofertą.
Czy mogę zwrócić Wykonawcy Gwarancję ubezpieczeniową- wadium, która została złożona w ofercie skoro zgodnie z art 96 ust.2 oferta jest załącznikiem do protokołu a protokół należy przechowywać w sposób gwarantujący jego nienaruszalność - art. 97 ust. 1. Gwarancja ma określony okres ważności, który upływa wraz z terminem związania ofertą.
0
2016-12-29 12:55 0

E.

Ewa .....

Fachowiec 511

Wadium należy oddać wykonawcy niezwłocznie, po wystąpieniu ustawowej przesłanki zwrotu
Wadium należy oddać wykonawcy niezwłocznie, po wystąpieniu ustawowej przesłanki zwrotu
1
2016-12-29 13:46 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy