Forum


Powrót Dokumenty powyżej progów unijnych.

J.

Jacek .....

Fachowiec 901

Czy w postępowaniu powyżej progów unijnych w zamówieniu z wolnej ręki Zamawiający może odstąpić i nie żądać dokumentów od Wykonawcy na potwierdzenie braku podstaw do Wykluczenia?
Rozporządzenie o dokumentach mówi o tym że \"może\", ustawa Pzp w art. 68 ust. 2 mówi o dokumentach potwierdzających spełnianie warunków, natomiast art. 26 ust.1 mówi tylko o wykonawcy którego oferta została najwyżej oceniona, a w wolnej ręce nie ma ofert.
Czy w postępowaniu powyżej progów unijnych w zamówieniu z wolnej ręki Zamawiający może odstąpić i nie żądać dokumentów od Wykonawcy na potwierdzenie braku podstaw do Wykluczenia? Rozporządzenie o dokumentach mówi o tym że \"może\", ustawa Pzp w art. 68 ust. 2 mówi o dokumentach potwierdzających spełnianie warunków, natomiast art. 26 ust.1 mówi tylko o wykonawcy którego oferta została najwyżej oceniona, a w wolnej ręce nie ma ofert.
1
2016-12-30 07:59 0

M.

Mariola .....

0

Nie ma oferty, ale są negocjacje. A wiec dokumenty na potwierdzenie braku podstaw do Wykluczenia "myślę" należy zażądać w trakcie negocjacji. Spisany dokument podczas spotkania będzie "ofertą" Wykonawcy.
Nie ma oferty, ale są negocjacje. A wiec dokumenty na potwierdzenie braku podstaw do Wykluczenia "myślę" należy zażądać w trakcie negocjacji. Spisany dokument podczas spotkania będzie "ofertą" Wykonawcy.
1
2016-12-30 10:04 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy