Forum


Powrót Załaczniki do Siwz

DM

Dominika Mielczarek

0

Proszę mi podpowiedzieć ... czy wykonawca ma obowiązek do oferty dołączyć wzór umowy ? jeśli nie to czy wzywam go do uzupełnienia?
Proszę mi podpowiedzieć ... czy wykonawca ma obowiązek do oferty dołączyć wzór umowy ? jeśli nie to czy wzywam go do uzupełnienia?
0
2016-12-30 08:12 0

E.

Ewa .....

Fachowiec 511

Jeśli nie wprowadzono takie wymogu w siwz to takiego obowiązku nie ma. (Inna rzecz to po co byłoby taki obowiązek wprowadzać? Ja nie widzę takiej potrzeby) Wykonawca przystępując do postępowania akceptuje przyszłe warunki umowy zapisane we wzorze zamieszczonym w siwz
Jeśli nie wprowadzono takie wymogu w siwz to takiego obowiązku nie ma. (Inna rzecz to po co byłoby taki obowiązek wprowadzać? Ja nie widzę takiej potrzeby) Wykonawca przystępując do postępowania akceptuje przyszłe warunki umowy zapisane we wzorze zamieszczonym w siwz
1
2016-12-30 08:25 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy