Forum


Powrót przekazywanie SIWZ

M.

Magdalena .....

4

Witam,
Proszę o opinie czy dobrze czytam ustawę, w której po nowelizacji w art. 42 zniknął ust. 2 mówiący o przekazywaniu SIWZ osobą które zgłosiły się do Zamawiającego o udostępnienie. Został jedynie ust. 1 mówiący , że Zamawiający umieszcza SIWZ na stronie www. Czyli nie ma już obowiązku udostępniania SIWZ na prośbę Wykonawcy? dobrze rozumiem?
Witam, Proszę o opinie czy dobrze czytam ustawę, w której po nowelizacji w art. 42 zniknął ust. 2 mówiący o przekazywaniu SIWZ osobą które zgłosiły się do Zamawiającego o udostępnienie. Został jedynie ust. 1 mówiący , że Zamawiający umieszcza SIWZ na stronie www. Czyli nie ma już obowiązku udostępniania SIWZ na prośbę Wykonawcy? dobrze rozumiem?
1
2017-01-03 07:27 0

E.

Ewa .....

Fachowiec 511

Pozostał jeszcze art 38 ust 2 w brzmieniu "Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza na tej stronie"
Pozostał jeszcze art 38 ust 2 w brzmieniu "Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza na tej stronie"
1
2017-01-03 08:14 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy