Forum


Powrót Zmiana terminu otwarcia

D.

Dominika .....

4

Bardzo proszę o pomoc w temacie
przetarg unijny - termin otwarcia 27 maja.
W dniu dzisiejszym dowiedzieliśmy się że mamy odgórnie przyznane wolne przez Ministra MON.
Czy mogę zmienić termin otwarcia na dzień 30 maja?Bez tych 22 dni?
Bardzo proszę o pomoc w temacie przetarg unijny - termin otwarcia 27 maja. W dniu dzisiejszym dowiedzieliśmy się że mamy odgórnie przyznane wolne przez Ministra MON. Czy mogę zmienić termin otwarcia na dzień 30 maja?Bez tych 22 dni?
1
2016-05-23 06:32 3

RP

Rafał Piela

1

W świetle zapisów art. 12 a Pzp, należy uznać, że można, jeżeli zmiana terminu jest jedyną modyfikacją wprowadzaną w SIWZ. Przedłużenie terminu o wspomniane 22 dni jest wymagane wyłącznie w odniesieniu do zmian istotnych, których przykładowy katalog został w art. 12 a ust. 2 Pzp wyszczególniony. Sama zmiana terminu składania ofert nie jest w tym przepisie, ani także w orzecznictwie kwalifikowana jako zmiana istotna, która wymagała by przedłużenia terminu o 22 dni. Pomocny, z kontekstu, może być wyrok z dnia 5 lipca 2013 r., V SA/Wa 457/13.
Pamiętać jednak należy o obowiązkowej publikacji ogłoszenia o zmianie ogłoszenia w DUUE.
W świetle zapisów art. 12 a Pzp, należy uznać, że można, jeżeli zmiana terminu jest jedyną modyfikacją wprowadzaną w SIWZ. Przedłużenie terminu o wspomniane 22 dni jest wymagane wyłącznie w odniesieniu do zmian istotnych, których przykładowy katalog został w art. 12 a ust. 2 Pzp wyszczególniony. Sama zmiana terminu składania ofert nie jest w tym przepisie, ani także w orzecznictwie kwalifikowana jako zmiana istotna, która wymagała by przedłużenia terminu o 22 dni. Pomocny, z kontekstu, może być wyrok z dnia 5 lipca 2013 r., V SA/Wa 457/13. Pamiętać jednak należy o obowiązkowej publikacji ogłoszenia o zmianie ogłoszenia w DUUE.
0
2016-05-23 08:14 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy