Forum


Powrót wykaz robót

A.

Anna .....

30

Witam, przygotowuje postępowanie na roboty budowlane (remont pomieszczeń). Wartość robót to 358 tys. brutto. Chciałam się spytać czy w ramach warunku wiedzy i doświadczenia mogę żądać min. 2 roboty budowlane polegające na remoncie, budowie lub przebudowie budynku (obiektu kubaturowego) o wartości co najmniej 200 000,00 zł brutto każda (każda w ramach jednej umowy), wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat ... Czy kwota 2 roboty za 200 tys. nie jest zbyt wygórowana?
Witam, przygotowuje postępowanie na roboty budowlane (remont pomieszczeń). Wartość robót to 358 tys. brutto. Chciałam się spytać czy w ramach warunku wiedzy i doświadczenia mogę żądać min. 2 roboty budowlane polegające na remoncie, budowie lub przebudowie budynku (obiektu kubaturowego) o wartości co najmniej 200 000,00 zł brutto każda (każda w ramach jednej umowy), wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat ... Czy kwota 2 roboty za 200 tys. nie jest zbyt wygórowana?
0
2016-05-23 07:53 0

RP

Rafał Piela

1

Nie jest to w mojej ocenie warunek wygórowany.
Nie jest to w mojej ocenie warunek wygórowany.
0
2016-05-23 09:44 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy