Forum


Powrót Termin związny z ofertą

DM

Dominika Mielczarek

0

Witam
termin związany z ofertą przedłużyłam o30 dni. W tym czasie ogłosiłam zawiadomienie o wyborze oferty wykluczeniu i odrzuceniu ofert. Co teraz z terminem ? czy muszę się wyrobić w tych 30 dniach z podpisaniem umowy z Wykonawcami?
Witam termin związany z ofertą przedłużyłam o30 dni. W tym czasie ogłosiłam zawiadomienie o wyborze oferty wykluczeniu i odrzuceniu ofert. Co teraz z terminem ? czy muszę się wyrobić w tych 30 dniach z podpisaniem umowy z Wykonawcami?
0
2017-01-04 07:11 0

A.

Anna .....

3

Nie ma przeszkód do zawarcia umowy po upływie terminu związania ofertą, co potwierdził Trybunał Konstytucyjny w uzasadnieniu postanowienia z dnia 24 lutego 2010 r., sygn. akt SK 22/08, które zachowuje swoją aktualność na gruncie obecnego stanu prawnego (podobnie wyrok Sądu Okręgowego w W. z dnia 16 lipca 2014 r. sygn. akt XXIII Ga 924/14, postanowienie Sądu Okręgowego w R. z dnia 16 lutego 2011 r. VI Ga 192/10).
Nie ma przeszkód do zawarcia umowy po upływie terminu związania ofertą, co potwierdził Trybunał Konstytucyjny w uzasadnieniu postanowienia z dnia 24 lutego 2010 r., sygn. akt SK 22/08, które zachowuje swoją aktualność na gruncie obecnego stanu prawnego (podobnie wyrok Sądu Okręgowego w W. z dnia 16 lipca 2014 r. sygn. akt XXIII Ga 924/14, postanowienie Sądu Okręgowego w R. z dnia 16 lutego 2011 r. VI Ga 192/10).
0
2017-01-04 07:17 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy