Forum


Powrót Kryterium jakościowe + próbki

G.

Grzegorz .....

5

Kryterium oceny ofert o charakterze jakościowym określono na poziomie 40%
Pytanie czy w związku z powyższym wszyscy wykonawcy powinni byli złożyć próbki w pierwotnym terminie wskazane w SIWZ oraz czy zamawiający może wezwać jednego z wykonawców do uzupełnienia próbek, które nie zostały złożone wraz z ofertą a podlegają ocenie jakościowej?

W poprzedniej rzeczywistości próbki musiały być złożone w pierwotnym terminie (jeżeli jakość była oceniana)
Kryterium oceny ofert o charakterze jakościowym określono na poziomie 40% Pytanie czy w związku z powyższym wszyscy wykonawcy powinni byli złożyć próbki w pierwotnym terminie wskazane w SIWZ oraz czy zamawiający może wezwać jednego z wykonawców do uzupełnienia próbek, które nie zostały złożone wraz z ofertą a podlegają ocenie jakościowej? W poprzedniej rzeczywistości próbki musiały być złożone w pierwotnym terminie (jeżeli jakość była oceniana)
1
2017-01-04 07:19 0

E.

Ewa .....

Fachowiec 511

Jeśli próbki stanowią kryterium wyboru to muszą być złożone wraz z ofertą. Inaczej nie ocenię ofert.
Jeśli próbki stanowią kryterium wyboru to muszą być złożone wraz z ofertą. Inaczej nie ocenię ofert.
1
2017-01-04 12:33 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy