Forum


Powrót Odwołanie - termin na wniesienie

W.

Wiesława .....

6

Zawiadomienie o wyniku postępowania wysłane 14 grudnia więc termin na wniesienie odwołania upływa 19 grudnia. 19 grudnia do UZP wpływa faksem odwołanie. W związku z tym zostaliśmy przez KIO poinformowani o wniesieniu odwołania a zatem nie można było zawrzeć umowy. Za kilka dni przyszło pismo z UZP, że odwołanie nie zostało wniesione ponieważ dotarło faksem. W związku z powyższym na drugi dzień mieliśmy podpisać umowę. Niestety znowu dostaliśmy pismo z KIO, że wniesiono 27 grudnia odwołanie!! (doszedł oryginał tego odwołania co wcześniej złożono faksem). I znowu KIO nas poinformowało oficjalnie, że wniesiono odwołanie. I nie możemy zawrzeć umowy!! Czy faktycznie musimy czekać na wiadomość z KIO, że odwołanie zostało wniesione po terminie czy możemy zawrzeć umowę???
Zawiadomienie o wyniku postępowania wysłane 14 grudnia więc termin na wniesienie odwołania upływa 19 grudnia. 19 grudnia do UZP wpływa faksem odwołanie. W związku z tym zostaliśmy przez KIO poinformowani o wniesieniu odwołania a zatem nie można było zawrzeć umowy. Za kilka dni przyszło pismo z UZP, że odwołanie nie zostało wniesione ponieważ dotarło faksem. W związku z powyższym na drugi dzień mieliśmy podpisać umowę. Niestety znowu dostaliśmy pismo z KIO, że wniesiono 27 grudnia odwołanie!! (doszedł oryginał tego odwołania co wcześniej złożono faksem). I znowu KIO nas poinformowało oficjalnie, że wniesiono odwołanie. I nie możemy zawrzeć umowy!! Czy faktycznie musimy czekać na wiadomość z KIO, że odwołanie zostało wniesione po terminie czy możemy zawrzeć umowę???
1
2017-01-04 07:32 0

A.

Alicja .....

47

Niestety trzeba czekać bo KIO musi ustalić, czy odwołanie zostało wniesione w terminie - wezwie zamawiającego o przesłanie stosownych informacji. Jeżeli okaże się, że odwołanie zostało wniesione po terminie KIO wyda postanowienie (art. 192 ust. 1 pzp). Do czasu wydania postanowienia nie można zawrzeć umowy (ar. 183. ust. 1 pzp). Praktycznie po otrzymaniu tego postanowienia będzie można zawrzeć umowę.
Niestety trzeba czekać bo KIO musi ustalić, czy odwołanie zostało wniesione w terminie - wezwie zamawiającego o przesłanie stosownych informacji. Jeżeli okaże się, że odwołanie zostało wniesione po terminie KIO wyda postanowienie (art. 192 ust. 1 pzp). Do czasu wydania postanowienia nie można zawrzeć umowy (ar. 183. ust. 1 pzp). Praktycznie po otrzymaniu tego postanowienia będzie można zawrzeć umowę.
1
2017-01-09 14:13 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy