Forum


Powrót Dialog techniczny

W.

Wiesława .....

6

Art. 31a - Zamawiający, przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia, może poinformować wykonawców o planach i oczekiwaniach dotyczących zamówienia, w szczególności może przeprowadzić dialog techniczny, ZWRACAJĄC się do ekspertów, organów władzy publicznej lub wykonawców o doradztwo lub udzielenie informacji w zakresie niezbędnym do przygotowania opisu przedmiotu zamówienia, specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub określenia warunków umowy.

Czy mogę zatem zwrócić się do wykonawcy X przesyłając mu np. program funkcjonalno-użytkowy, żeby wypowiedział się czy treść tego programu jest wystarczająco precyzyjna i prawidłowa. Wykonawca w odpowiedzi na mój wniosek zgłosi swoje uwagi co do PFU, a ja te uwagi zamieszczę na stronie internetowej jak będzie ogłaszany przetarg. Czy takie rozwiązanie jest właściwe czy raczej mam zamieścić ogłoszenie o dialogu technicznym i czekać aż ktoś łaskawie do niego przystąpi?
Art. 31a - Zamawiający, przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia, może poinformować wykonawców o planach i oczekiwaniach dotyczących zamówienia, w szczególności może przeprowadzić dialog techniczny, ZWRACAJĄC się do ekspertów, organów władzy publicznej lub wykonawców o doradztwo lub udzielenie informacji w zakresie niezbędnym do przygotowania opisu przedmiotu zamówienia, specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub określenia warunków umowy. Czy mogę zatem zwrócić się do wykonawcy X przesyłając mu np. program funkcjonalno-użytkowy, żeby wypowiedział się czy treść tego programu jest wystarczająco precyzyjna i prawidłowa. Wykonawca w odpowiedzi na mój wniosek zgłosi swoje uwagi co do PFU, a ja te uwagi zamieszczę na stronie internetowej jak będzie ogłaszany przetarg. Czy takie rozwiązanie jest właściwe czy raczej mam zamieścić ogłoszenie o dialogu technicznym i czekać aż ktoś łaskawie do niego przystąpi?
1
2017-01-04 13:42 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy