Forum


Powrót Unieważnić postępowanie czy dokonać wyboru

WS

Włodzimierz Sieniło

0

W PN złożono dwie oferty A i B. Wezwałem wykonawcę A zgodnie z art. 26 ust 1 do złożenia dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust 1. Jednocześnie wykonawca B, na razie przysłał pismo żądające unieważnienia postępowania, gdyż postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego. Kryteriami oceny ofert była cena 60%, termin realizacji 35% i gwarancja 5%. Zgodnie z zapisami w SIWZ najwyżej została oceniona oferta A. Problem jest w tym, że w SIWZ pomyłkowo podany został zły wzór na cenę Cb/Cmax zamiast Cmin/Cb (na etapie SIWZ nikt nie zwrócił uwagi). W przypadku oceny oferty wzorem prawidłowym i nieprawidłowym bilans ceny i innych kryteriów nie ulegnie zmianie - zawsze wygrywa oferta A (różnica między cenami ofert jest niewielka a duża jest różnica w kryterium termin wykonania a gwarancja jest jednakowa w obu ofertach). Zależy zamawiającemu na rozstrzygnięciu tego postępowania (jest to drugie postępowanie). Czy muszę unieważnić to postępowanie, czy mogę wybrać wykonawcę A (bez względu na sposób liczenia jest to oferta najwyżej oceniana)?
W PN złożono dwie oferty A i B. Wezwałem wykonawcę A zgodnie z art. 26 ust 1 do złożenia dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust 1. Jednocześnie wykonawca B, na razie przysłał pismo żądające unieważnienia postępowania, gdyż postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego. Kryteriami oceny ofert była cena 60%, termin realizacji 35% i gwarancja 5%. Zgodnie z zapisami w SIWZ najwyżej została oceniona oferta A. Problem jest w tym, że w SIWZ pomyłkowo podany został zły wzór na cenę Cb/Cmax zamiast Cmin/Cb (na etapie SIWZ nikt nie zwrócił uwagi). W przypadku oceny oferty wzorem prawidłowym i nieprawidłowym bilans ceny i innych kryteriów nie ulegnie zmianie - zawsze wygrywa oferta A (różnica między cenami ofert jest niewielka a duża jest różnica w kryterium termin wykonania a gwarancja jest jednakowa w obu ofertach). Zależy zamawiającemu na rozstrzygnięciu tego postępowania (jest to drugie postępowanie). Czy muszę unieważnić to postępowanie, czy mogę wybrać wykonawcę A (bez względu na sposób liczenia jest to oferta najwyżej oceniana)?
0
2017-01-04 14:28 0

J.

Jacek .....

Fachowiec 1043

No wykonawca B może się odwołać po nowelizacji nawet od wyniku postępowania i ma szanse na wygraną, zwłaszcza jeśli chodzi o sposób obliczenia ceny i kryteria oceny ofert. Trzeba byłoby trochę poszperać w orzecznictwie.
No wykonawca B może się odwołać po nowelizacji nawet od wyniku postępowania i ma szanse na wygraną, zwłaszcza jeśli chodzi o sposób obliczenia ceny i kryteria oceny ofert. Trzeba byłoby trochę poszperać w orzecznictwie.
1
2017-01-04 20:37 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy