Forum


Powrót termin udzielania odpowiedzi na pytania do SIWZ

M.

Magdalena .....

4

Witam, Mam ogłoszony PN poniżej progów unijnych ogłoszony 21.12/2016 z terminem składania ofert 11.01.2017? Kiedy upływa połowa terminu w czasie którego jak wpłyną pytania to musze obligatoryjnie odpowiedzieć?
I czy udzielając odpowiedzi na pytania i zmieniając SIWZ w zakresie spełnienia warunków udziału w postępowaniu (będą łagodniejsze) to zmieniając ogłoszenie w BZP powinnam przesunąć termin na składanie ofert?
Witam, Mam ogłoszony PN poniżej progów unijnych ogłoszony 21.12/2016 z terminem składania ofert 11.01.2017? Kiedy upływa połowa terminu w czasie którego jak wpłyną pytania to musze obligatoryjnie odpowiedzieć? I czy udzielając odpowiedzi na pytania i zmieniając SIWZ w zakresie spełnienia warunków udziału w postępowaniu (będą łagodniejsze) to zmieniając ogłoszenie w BZP powinnam przesunąć termin na składanie ofert?
1
2017-01-05 08:07 0

W.

Włodzimierz .....

0

Moim zdaniem połowa terminu upływa do końca dnia 02.01.2016 r. Jeżeli zmiana treści specyfikacji prowadzi do zmiany treści ogłoszenia a w tym przypadki tak, należy zmienić ogłoszenie w BZP (art. 38 ust 4a pkt 1) ustawy Pzp.
Moim zdaniem połowa terminu upływa do końca dnia 02.01.2016 r. Jeżeli zmiana treści specyfikacji prowadzi do zmiany treści ogłoszenia a w tym przypadki tak, należy zmienić ogłoszenie w BZP (art. 38 ust 4a pkt 1) ustawy Pzp.
1
2017-01-05 08:36 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy