Forum


Powrót Podmiot trzeci w przetargu w procedurze krajowej

J.

Jacek .....

Fachowiec 1043

Wykonawca w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu w zakresie \"zdolności technicznej\" powołuje się na dwa podmioty trzecie. Jeden podmiot trzeci ma wymagane doświadczenie, drugi podmiot trzeci ma wymaganych ludzi potrzebnych do realizacji zamówienia. Wykonawca złożył wraz z ofertą jedno zobowiązanie w oryginale tych 2 podmiotów trzecich że w zakresie zdolności technicznych w ramach umowy udostępniają wykonawcy swoje zasoby na czas realizacji zamówienia. Wykonawca złożył też z ofertą oświadczenie wstępne za te dwa podmioty trzecie.
Teraz kwestia badania tych podmiotów, rozumiem że jak oferta tego wykonawcy będzie najwyżej sklasyfikowana, to wzywam go do złożenia dokumentów wskazanych w SIWZ oraz do złożenia tych samych dokumentów wskazanych w SIWZ za te dwa podmioty trzecie? Kto podpisuje dokumenty za te podmioty trzecie (np. wykaz usług lub za zgodność z oryginałem KRK podmiotu trzeciego?
Wykonawca w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu w zakresie \"zdolności technicznej\" powołuje się na dwa podmioty trzecie. Jeden podmiot trzeci ma wymagane doświadczenie, drugi podmiot trzeci ma wymaganych ludzi potrzebnych do realizacji zamówienia. Wykonawca złożył wraz z ofertą jedno zobowiązanie w oryginale tych 2 podmiotów trzecich że w zakresie zdolności technicznych w ramach umowy udostępniają wykonawcy swoje zasoby na czas realizacji zamówienia. Wykonawca złożył też z ofertą oświadczenie wstępne za te dwa podmioty trzecie. Teraz kwestia badania tych podmiotów, rozumiem że jak oferta tego wykonawcy będzie najwyżej sklasyfikowana, to wzywam go do złożenia dokumentów wskazanych w SIWZ oraz do złożenia tych samych dokumentów wskazanych w SIWZ za te dwa podmioty trzecie? Kto podpisuje dokumenty za te podmioty trzecie (np. wykaz usług lub za zgodność z oryginałem KRK podmiotu trzeciego?
1
2017-01-08 11:40 0

A.

Anna .....

Fachowiec 132

zgodnie z paragrafem 14 ust. 3 rozporz w spr. rodzaju dokumentów odpowiednio wykonawca, podmiot trzeci.. Czyli podmioty trzecie podpisują swoje dokumenty
zgodnie z paragrafem 14 ust. 3 rozporz w spr. rodzaju dokumentów odpowiednio wykonawca, podmiot trzeci.. Czyli podmioty trzecie podpisują swoje dokumenty
1
2017-01-08 12:28 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy