Forum


Powrót Usługa z wolnej reki

A.

Anna .....

Fachowiec 131

Czy w wolnej ręce na usługę dostawy wody (art. 67 ust. 1 pkt a) z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze )musi zamawiający określić w opisie przedmiotu wymagania zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia aby wykonawca np. ujął w umowie art. 29 ust 3a. Wydaje mi się że w wolnej ręce ten zapis nie dotyczy, ale chciałam się dowiedzieć co wy o tym sądzicie
Jest to zamówienie na usługę. I nie wyobrażam sobie wyegzekwowania takiego zapisu od nich w umowie. to monopolista, który nie chce nawet podpisać oświadczeń, a co dopiero mam od nich wymagać zatrudnienia osób o pracę. Ale może na usługę dostawy wody i odprowadzania ścieków nie muszę wymagać
Czy w wolnej ręce na usługę dostawy wody (art. 67 ust. 1 pkt a) z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze )musi zamawiający określić w opisie przedmiotu wymagania zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia aby wykonawca np. ujął w umowie art. 29 ust 3a. Wydaje mi się że w wolnej ręce ten zapis nie dotyczy, ale chciałam się dowiedzieć co wy o tym sądzicie Jest to zamówienie na usługę. I nie wyobrażam sobie wyegzekwowania takiego zapisu od nich w umowie. to monopolista, który nie chce nawet podpisać oświadczeń, a co dopiero mam od nich wymagać zatrudnienia osób o pracę. Ale może na usługę dostawy wody i odprowadzania ścieków nie muszę wymagać
1
2017-01-09 08:55 0

M.

Marta .....

27

Zapis art. 29 ust. 3 a obowiązuje w każdym trybie (opis przedmiotu zamówienia, nawet w negocjacjach występuje. Bez opisu przedmiotu zamówienia nie można zrobić szacowania wartości, w to nie pozwoli na umiejscowienie postępowania w progach).
Trzeba się jednak kierować przepisami ustawy Kodeks pracy. Należy rozpatrzeć czy zachodzą przesłanki w nim zapisane. Moim zdaniem, na usługę dostawy wody nie należy wymagać zatrudnienia osób na umowę o pracę. Nie można bowiem wykazać godzin pracy, pracy pod nadzorem i wykonywanej osobiście. Zamawiającego nie interesuje czy w danej chwili za nieprzerwane dostawy wody odpowiada Zdzisiu czy Krysia.
Zapis art. 29 ust. 3 a obowiązuje w każdym trybie (opis przedmiotu zamówienia, nawet w negocjacjach występuje. Bez opisu przedmiotu zamówienia nie można zrobić szacowania wartości, w to nie pozwoli na umiejscowienie postępowania w progach). Trzeba się jednak kierować przepisami ustawy Kodeks pracy. Należy rozpatrzeć czy zachodzą przesłanki w nim zapisane. Moim zdaniem, na usługę dostawy wody nie należy wymagać zatrudnienia osób na umowę o pracę. Nie można bowiem wykazać godzin pracy, pracy pod nadzorem i wykonywanej osobiście. Zamawiającego nie interesuje czy w danej chwili za nieprzerwane dostawy wody odpowiada Zdzisiu czy Krysia.
1
2017-01-11 10:29 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy