Forum


Powrót Błąd w dacie wadium

J.

Jacek .....

Fachowiec 979

Jeden z wykonawców do oferty załączył wadium z datą ważności od 09.12.2017 do 8.02.2017, a miało być od 9.01.2017. Poprawiać tego nie można, wyjaśniać też nie bo to nie oferta. Znalazłem jeden wyrok KIO że to omyłka (powołują się na kodeks cywilny) ale jest też wyrok sądu okręgowego że ofertę trzeba odrzucić. Zapraszam do opinii, najlepiej popartej orzecznictwem.
Jeden z wykonawców do oferty załączył wadium z datą ważności od 09.12.2017 do 8.02.2017, a miało być od 9.01.2017. Poprawiać tego nie można, wyjaśniać też nie bo to nie oferta. Znalazłem jeden wyrok KIO że to omyłka (powołują się na kodeks cywilny) ale jest też wyrok sądu okręgowego że ofertę trzeba odrzucić. Zapraszam do opinii, najlepiej popartej orzecznictwem.
1
2017-01-09 14:13 0

W.

Wiesława .....

6

Rzeczywiście ta sytuacja jest problematyczna stąd domyślam się, że mogą zapadać w tej sprawie różne rozstrzygnięcia. Trzeba podjąć decyzję optymalną mając na względzie celowość, rzetelność i gospodarność wydatku;)
Rzeczywiście ta sytuacja jest problematyczna stąd domyślam się, że mogą zapadać w tej sprawie różne rozstrzygnięcia. Trzeba podjąć decyzję optymalną mając na względzie celowość, rzetelność i gospodarność wydatku;)
1
2017-01-10 07:24 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy