Forum


Powrót wyjaśnienia oferty

M.

Magdalena .....

4

Witam,
W przetargu nieograniczonym wykonawca złożył ofertę, w której miał wykreślić odpowiednio zapis, że realizuje zamówienie z udziałem podwykonawców lub bez ich udziału. Oferent nic nie wykreślił. Natomiast w oświadczeniach o wykluczeniu z postępowania nie wypełnił nić dotyczącego podwykonawców. Czy teraz powinnam wezwać do wyjaśnienia treści oferty? bo w SIWZ mam zapis, iż w ofercie należy wskazać tę część zamówienia, której wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podania przez Wykonawcę nazw firm podwykonawców
Witam, W przetargu nieograniczonym wykonawca złożył ofertę, w której miał wykreślić odpowiednio zapis, że realizuje zamówienie z udziałem podwykonawców lub bez ich udziału. Oferent nic nie wykreślił. Natomiast w oświadczeniach o wykluczeniu z postępowania nie wypełnił nić dotyczącego podwykonawców. Czy teraz powinnam wezwać do wyjaśnienia treści oferty? bo w SIWZ mam zapis, iż w ofercie należy wskazać tę część zamówienia, której wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podania przez Wykonawcę nazw firm podwykonawców
1
2017-01-10 10:42 0

A.

Anna .....

Fachowiec 131

Można to potraktować, że nie będzie . Ja dodatkowo mam zapis w SIWZ - Zamawiający na podstawie art. 36b ust. 1 Ustawy żąda wskazania przez Wykonawcę w formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców. Brak powyższej informacji w formularzu oferty oznaczać będzie, że Wykonawca nie będzie korzystał z podwykonawstwa przy realizacji zamówienia.
Można to potraktować, że nie będzie . Ja dodatkowo mam zapis w SIWZ - Zamawiający na podstawie art. 36b ust. 1 Ustawy żąda wskazania przez Wykonawcę w formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców. Brak powyższej informacji w formularzu oferty oznaczać będzie, że Wykonawca nie będzie korzystał z podwykonawstwa przy realizacji zamówienia.
1
2017-01-10 11:45 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy