Forum


Powrót Odrzucenie oferty a grupa kapitałowa.

B.

Bartłomiej .....

0

Nie wiem, czy ten wątek był już poruszany, ale w gąszczu zawartych tu informacji nie mam czasu szukać. Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp zamawiający informuje NIEZWŁOCZNIE wszystkich wykonawców o wykonawcach, których oferty zostały odrzucone... Jak powinien postąpić zamawiający w sytuacji, gdy w chwili otwarcia ofert stwierdza od razu, że oferta podlega odrzuceniu, albowiem nie zawiera formularza ofertowego (w całości) stanowiącego integralną część SIWZ? Czy powinien NATYCHMIAST odrzucić ofertę wykonawcy, czy też zgodnie z art. 24 ust. 11 poczekać na złożenie przez tego wykonawcę oświadczenia o grupie kapitałowej? Czy w tej sytuacji złożenie takiego oświadczenia jest w ogóle konieczne? Według mnie jest to nielogiczne. Jakie jest Państwa zdanie? Jeżeli wątek był już poruszony, proszę o wskazanie miejsca na forum ;)
Nie wiem, czy ten wątek był już poruszany, ale w gąszczu zawartych tu informacji nie mam czasu szukać. Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp zamawiający informuje NIEZWŁOCZNIE wszystkich wykonawców o wykonawcach, których oferty zostały odrzucone... Jak powinien postąpić zamawiający w sytuacji, gdy w chwili otwarcia ofert stwierdza od razu, że oferta podlega odrzuceniu, albowiem nie zawiera formularza ofertowego (w całości) stanowiącego integralną część SIWZ? Czy powinien NATYCHMIAST odrzucić ofertę wykonawcy, czy też zgodnie z art. 24 ust. 11 poczekać na złożenie przez tego wykonawcę oświadczenia o grupie kapitałowej? Czy w tej sytuacji złożenie takiego oświadczenia jest w ogóle konieczne? Według mnie jest to nielogiczne. Jakie jest Państwa zdanie? Jeżeli wątek był już poruszony, proszę o wskazanie miejsca na forum ;)
1
2017-01-10 12:20 0

J.

Jacek .....

Fachowiec 885

Tu nie ma na co czekać, należy niezwłocznie odrzucić ofertę i niezwłocznie poinformować wykonawców o tym odrzuceniu.
Tu nie ma na co czekać, należy niezwłocznie odrzucić ofertę i niezwłocznie poinformować wykonawców o tym odrzuceniu.
1
2017-01-10 12:27 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy