Forum


Powrót Uchylanie się od zawarcia umowy a art. 24aa

B.

Bartłomiej .....

0

Przetarg powyżej progów, procedura z art. 24aa, sytuacja zamawiającego wygląda następująco. Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, wezwany do uzupełnienia wymaganych dokumentów, formalności dopełnił (nie podlegał wykluczeniu i spełniał warunki udziału w postępowaniu), w związku z czym jego oferta została wybrana. Tymczasem po uprawomocnieniu się wyboru, wykonawca, zaproszony do podpisania umowy, oznajmił zamawiającemu, że umowy nie podpisze. Jak powinien postąpić zamawiający mając w dyspozycji (wadliwy moim zdaniem w chwili pojawienia się procedury odwróconej) art. 94 ust. 3 ustawy Pzp mówiący, że jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (...), zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert BEZ PRZEPROWADZANIA ICH PONOWNEGO BADANIA I OCENY...? Czy mimo wszystko zdroworozsądkowo zamawiający powinien zbadać następną w kolejności najwyżej ocenioną ofertę i przystąpić do jej ponownego badania oraz wezwania wykonawcy do uzupełnienia wszystkich brakujących dokumentów? Odpowiedź jest chyba jednoznaczna, ale ciekaw jestem Państwa opinii dotyczącej zapisu i interpretacji tego artykułu.
Przetarg powyżej progów, procedura z art. 24aa, sytuacja zamawiającego wygląda następująco. Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, wezwany do uzupełnienia wymaganych dokumentów, formalności dopełnił (nie podlegał wykluczeniu i spełniał warunki udziału w postępowaniu), w związku z czym jego oferta została wybrana. Tymczasem po uprawomocnieniu się wyboru, wykonawca, zaproszony do podpisania umowy, oznajmił zamawiającemu, że umowy nie podpisze. Jak powinien postąpić zamawiający mając w dyspozycji (wadliwy moim zdaniem w chwili pojawienia się procedury odwróconej) art. 94 ust. 3 ustawy Pzp mówiący, że jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (...), zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert BEZ PRZEPROWADZANIA ICH PONOWNEGO BADANIA I OCENY...? Czy mimo wszystko zdroworozsądkowo zamawiający powinien zbadać następną w kolejności najwyżej ocenioną ofertę i przystąpić do jej ponownego badania oraz wezwania wykonawcy do uzupełnienia wszystkich brakujących dokumentów? Odpowiedź jest chyba jednoznaczna, ale ciekaw jestem Państwa opinii dotyczącej zapisu i interpretacji tego artykułu.
1
2017-01-10 13:12 0

A.

Agnieszka .....

3

Zamawiający ma jeszcze do dyspozycji art. 24aa ust. 2:
"Jeżeli wykonawca, o którym mowa w ust. 1 [czyli ten, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza], uchyla się od zawarcia umowy lub nie wnosi wymaganego ZNWU, zamawiający może zbadać, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert."
Wprawdzie nie jest to przepis doskonały, bo Zamawiający powinien dokonać jeszcze sprawdzenia np. czy oferta odpowiada treści SIWZ oraz czy nie zawiera RNC - ale ze względów zdroworozsądkowych chyba każdy zamawiający to zrobi.
Czego mi brakuje w tym art. to zapis o wyborze tej kolejnej oferty jeśli okaże się, że wszystko z nią w porządku - ale to chyba jest logicznie dająca się wytłumaczyć konsekwencja badania o którym mowa.
A tak na marginesie, czy ktoś umie powiedzieć w jakich przypadkach będzie obowiązywał (pomijam procedurę odwróconą) zapis z art. 94 ust. 3 "bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny" skoro nawet w procedurze normalnego PN do uzupełnienia dokumentów wzywa się wykonawcę najwyżej ocenionego?
Zamawiający ma jeszcze do dyspozycji art. 24aa ust. 2: "Jeżeli wykonawca, o którym mowa w ust. 1 [czyli ten, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza], uchyla się od zawarcia umowy lub nie wnosi wymaganego ZNWU, zamawiający może zbadać, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert." Wprawdzie nie jest to przepis doskonały, bo Zamawiający powinien dokonać jeszcze sprawdzenia np. czy oferta odpowiada treści SIWZ oraz czy nie zawiera RNC - ale ze względów zdroworozsądkowych chyba każdy zamawiający to zrobi. Czego mi brakuje w tym art. to zapis o wyborze tej kolejnej oferty jeśli okaże się, że wszystko z nią w porządku - ale to chyba jest logicznie dająca się wytłumaczyć konsekwencja badania o którym mowa. A tak na marginesie, czy ktoś umie powiedzieć w jakich przypadkach będzie obowiązywał (pomijam procedurę odwróconą) zapis z art. 94 ust. 3 "bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny" skoro nawet w procedurze normalnego PN do uzupełnienia dokumentów wzywa się wykonawcę najwyżej ocenionego?
1
2017-01-10 14:36 1
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy