Forum


Powrót Wykluczenie wykonawcy

K.

Katarzyna .....

26

Wykonawca nie dosłał mi KRK o osobie ani w trybie art. 26 ust. 2 ani na wezwanie w trybie art. 26 ust. 3, co powinnam zrobić w procedurze odwróconej, poinformować Wykonawcę o jego wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12 ustawy a następnie wezwać Wykonawcę którego oferta została oceniona na drugim miejscu do przesłania oświadczeń i dokumentów w trybie art. 26 ust. 2 ustawy?
Wykonawca nie dosłał mi KRK o osobie ani w trybie art. 26 ust. 2 ani na wezwanie w trybie art. 26 ust. 3, co powinnam zrobić w procedurze odwróconej, poinformować Wykonawcę o jego wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12 ustawy a następnie wezwać Wykonawcę którego oferta została oceniona na drugim miejscu do przesłania oświadczeń i dokumentów w trybie art. 26 ust. 2 ustawy?
1
2017-01-10 14:13 0

W.

Wiesława .....

6

nie informować o niczym ale wezwać następnego w kolejności do przedłożenia dokumentów. Jak uzupełni to w zawiadomieniu o wyniku postępowania poinformowani zostaną o wykluczeniach odrzuceniach i wyborze najkorzystniejszej oferty.
nie informować o niczym ale wezwać następnego w kolejności do przedłożenia dokumentów. Jak uzupełni to w zawiadomieniu o wyniku postępowania poinformowani zostaną o wykluczeniach odrzuceniach i wyborze najkorzystniejszej oferty.
1
2017-01-11 06:59 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy