Forum


Powrót uprawnienia wykonawcy

G.

Grażyna .....

0

Czy w przypadku oferty wspólnej wymagane uprawnienia o których mowa w art. 22 ust. 1b pkt 1) musi wykazać każdy z wykonawców?
Czy w przypadku oferty wspólnej wymagane uprawnienia o których mowa w art. 22 ust. 1b pkt 1) musi wykazać każdy z wykonawców?
1
2017-01-11 11:25 0

A.

Anna .....

Fachowiec 131

W przypadku wspólnego ubiegania się wykonawców o zamówienie uprawnienia składają łącznie wykonawcy składający ofertę wspólną. W oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem
W przypadku wspólnego ubiegania się wykonawców o zamówienie uprawnienia składają łącznie wykonawcy składający ofertę wspólną. W oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem
1
2017-01-11 13:05 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy