Forum


Powrót wolna ręka a podwykonawstwo

A.

Anna .....

Fachowiec 131

Czy dajecie zapis w zaproszeniu do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na USŁUGĘ dostawy wody i odprowadzania ścieków (art. 67 ust. 1 pkt a) z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze ) zapis, że\" wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy\" zgodnie z art. 36a. Jest jeszcze art. 36b, że zamawiający żąda wskazania przez wykonawce części zamówienia których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców
Czy dajecie zapis w zaproszeniu do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na USŁUGĘ dostawy wody i odprowadzania ścieków (art. 67 ust. 1 pkt a) z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze ) zapis, że\" wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy\" zgodnie z art. 36a. Jest jeszcze art. 36b, że zamawiający żąda wskazania przez wykonawce części zamówienia których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców
1
2017-01-11 13:18 0

E.

Ewa .....

Fachowiec 511

W zaproszeniu do negocjacji w WR nie podałabym takich informacji. To jest tylko zaproszenie a w trakcie ich trwania nastapi ukształtowanie treści umowy z lub bez podwykonawców. Na marginesie w przypadku takiej usługi kluczowe części zamówienia zastrzegłabym do osobistej realizacji przez podmiot z którym podpiszę umowę
W zaproszeniu do negocjacji w WR nie podałabym takich informacji. To jest tylko zaproszenie a w trakcie ich trwania nastapi ukształtowanie treści umowy z lub bez podwykonawców. Na marginesie w przypadku takiej usługi kluczowe części zamówienia zastrzegłabym do osobistej realizacji przez podmiot z którym podpiszę umowę
1
2017-01-11 14:16 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy