Forum


Powrót Grupa Kapitałowa

A.

Anna .....

Fachowiec 133

Czy w procedurze odwróconej powinno się od wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty wymagać skutecznie (z zastosowaniem art 26 ust. 3) przekazania zamawiającemu oświadczenia o grupie kapitałowej, czy tylko od tego który jest najwyżej oceniony
Czy w procedurze odwróconej powinno się od wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty wymagać skutecznie (z zastosowaniem art 26 ust. 3) przekazania zamawiającemu oświadczenia o grupie kapitałowej, czy tylko od tego który jest najwyżej oceniony
1
2017-01-11 20:21 0

M.

Małgorzata .....

19

Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia informacji z otwarcia ofert składa Zamawiającemu oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej. Tak więc, jak dla mnie, oświadczenie to powinni złożyć wszyscy Wykonawcy biorący udział w postępowaniu.
Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia informacji z otwarcia ofert składa Zamawiającemu oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej. Tak więc, jak dla mnie, oświadczenie to powinni złożyć wszyscy Wykonawcy biorący udział w postępowaniu.
1
2017-01-12 06:28 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy