Forum


Powrót Pytania które nie są pytaniami

E.

Ewa .....

Fachowiec 509

Wykonawcy bardzo często powołując się na art. 38 Pzp w brzmieniu "Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia", nie zadają pytań o których mowa w przepisie, ale przesyłają do zamawiającego różnego rodzaju sugestie, oceny siwz lub co gorsza również ogłoszenia o zamówieniu itp. Treść ich wskazuje że absolutnie nie są to pytania o wyjaśnienie siwz(nawet zapisane w formie mało czytelnej). Proszę o Państwa o wskazanie jaki tryb postepowania Państwo przyjmujecie - czy niezależnie od treści pisma wykonawcy powołującego sie na art 38 traktujecie je jako pytania i jak ewentualnie udzielacie odpowiedź gdy nie jest to żadne pytanie?
Wykonawcy bardzo często powołując się na art. 38 Pzp w brzmieniu "Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia", nie zadają pytań o których mowa w przepisie, ale przesyłają do zamawiającego różnego rodzaju sugestie, oceny siwz lub co gorsza również ogłoszenia o zamówieniu itp. Treść ich wskazuje że absolutnie nie są to pytania o wyjaśnienie siwz(nawet zapisane w formie mało czytelnej). Proszę o Państwa o wskazanie jaki tryb postepowania Państwo przyjmujecie - czy niezależnie od treści pisma wykonawcy powołującego sie na art 38 traktujecie je jako pytania i jak ewentualnie udzielacie odpowiedź gdy nie jest to żadne pytanie?
0
2017-01-12 06:31 0

A.

Alicja .....

47

Często się zdarza, że wykonawcy chcą przeforsować swoje racje albo swoje produkty i piszą całe wywody. Jeżeli jest to faktycznie zasadne i propozycja odpowiada zamawiającemu - to robię modyfikację SIWZ. Natomiast nie traktuję jako pytań różnych sugestii wykonawców. Nawet kiedyś odpisywałam, że to nie jest pytanie o wyjaśnienie SIWZ i czekałam na reakcję co zrobią. Żaden nie wniósł odwołania, ani nie postawił pytań zgodnie z art. 38 pzp. W końcu to zamawiający decyduje co chce zamówić, kiedy i na jakich warunkach.
Często się zdarza, że wykonawcy chcą przeforsować swoje racje albo swoje produkty i piszą całe wywody. Jeżeli jest to faktycznie zasadne i propozycja odpowiada zamawiającemu - to robię modyfikację SIWZ. Natomiast nie traktuję jako pytań różnych sugestii wykonawców. Nawet kiedyś odpisywałam, że to nie jest pytanie o wyjaśnienie SIWZ i czekałam na reakcję co zrobią. Żaden nie wniósł odwołania, ani nie postawił pytań zgodnie z art. 38 pzp. W końcu to zamawiający decyduje co chce zamówić, kiedy i na jakich warunkach.
1
2017-01-12 08:24 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy