Forum


Powrót dokumenty w procedurze odwróconej

M.

Magdalena .....

4

Witam,
W ramach przetargu nieograniczonego ofertę złożył jeden wykonawca. Niepopranie uzupełnił oświadczenie o wykluczeniu, które musi złożyć z oferta oraz złożył część dokumentów na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu ( część jest poprawna, a część nie). I teraz mam pytanko:
wzywam do poprawienia oświadczenia o wykluczeniu zgodnie z art. 26.ust.3 oraz wzywam do uzupełnienia wszystkich dokumentów zgodnie z art. 26 ust.2, czy te dokumenty dziele i te których nie mam wcale żądam na podstawie art. 26 ust. 2 a te które są niepoprawne żądam na podstawie art. 26 ust.3?
Witam, W ramach przetargu nieograniczonego ofertę złożył jeden wykonawca. Niepopranie uzupełnił oświadczenie o wykluczeniu, które musi złożyć z oferta oraz złożył część dokumentów na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu ( część jest poprawna, a część nie). I teraz mam pytanko: wzywam do poprawienia oświadczenia o wykluczeniu zgodnie z art. 26.ust.3 oraz wzywam do uzupełnienia wszystkich dokumentów zgodnie z art. 26 ust.2, czy te dokumenty dziele i te których nie mam wcale żądam na podstawie art. 26 ust. 2 a te które są niepoprawne żądam na podstawie art. 26 ust.3?
1
2017-01-12 07:07 0

A.

Alicja .....

47

Dokumenty trzeba podzielić - te które wykonawca powinien złożyć z ofertą a nie złożył albo są wadliwe i dokumenty, które powinien złożyć na wezwanie zamawiającego. I w odniesieniu do pierwszych - wzywać na podstawie art. 26 ust. 3 o uzupełnienie lub wyjaśnienie, natomiast w odniesieniu do drugich wzywać o dostarczenie tylko tych brakujących (a te które są niepoprawne potraktować jako brakujące). Można w wezwaniu napisać wykonawcy dlaczego wcześniej złożone nie były poprawne.
Dokumenty trzeba podzielić - te które wykonawca powinien złożyć z ofertą a nie złożył albo są wadliwe i dokumenty, które powinien złożyć na wezwanie zamawiającego. I w odniesieniu do pierwszych - wzywać na podstawie art. 26 ust. 3 o uzupełnienie lub wyjaśnienie, natomiast w odniesieniu do drugich wzywać o dostarczenie tylko tych brakujących (a te które są niepoprawne potraktować jako brakujące). Można w wezwaniu napisać wykonawcy dlaczego wcześniej złożone nie były poprawne.
1
2017-01-12 07:54 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy