Forum


Powrót polisa na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu

M.

Magdalena .....

4

Witam, Czy dobrze rozumiem aktualne zapisy rozporządzenia, że wykonawca ma być ubezpieczony, czyli przedstawia polisę lub inny dokument wskazujący na ubezpieczenie OC ale nie musi załączać dowodu opłacenia składki
Witam, Czy dobrze rozumiem aktualne zapisy rozporządzenia, że wykonawca ma być ubezpieczony, czyli przedstawia polisę lub inny dokument wskazujący na ubezpieczenie OC ale nie musi załączać dowodu opłacenia składki
1
2017-01-12 07:50 0

M.

Marta .....

3

tak
tak
1
2017-01-12 09:48 1
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy