Forum


Powrót 5 pytań dot. JEDZ

Ł.

Łukasz .....

0

Jedz:
Pytanie 1
Część IV: Kryteria kwalifikacji -> A: Kompetencje -> 1) Figuruje w odpowiednim rejestrze zawodowym lub handlowym.

Czy wykonawcy podlegający wpisowi do CiEDG powinni wpisać w tej rubryce że są wpisani do ewidencji czy pozostawić to pole puste. Czy spółka z o.o. powinna podać tu nr KRS i co w sytuacji gdy spółka pozostawi to pole puste> Do uzupełnienia?


Pytanie 2
Część IV: Kryteria kwalifikacji -> B: Sytuacja ekonomiczna i finansowa -> 5) W ramach ubezpieczenia z tytułu ryzyka zawodowego oraz 6) W odniesieniu do innych ewentualnych wymogów ekonomicznych lub finansowych.

Czy dla warunku posiadania polisy i środków finansowych lub zdolności kredytowej wystarczającym jest że wykonawca wskaże kwotę adekwatną do warunku oraz walutę np. 1.000.000,00 PLN. Czy powinien wskazać również informację dotyczące dokumentu który będzie to potwierdzał np. nr polisy nazwa ubezpieczyciela albo nr zaświadczenia z banku?


Pytanie 3
Część IV: Kryteria kwalifikacji -> C: Zdolność techniczna i zawodowa -> 1a) Jedynie w odniesieniu do zamówień publicznych na roboty budowlane: W okresie odniesienia wykonawca wykonał następujące roboty budowlane określonego rodzaju:

Jak szczegółowe informację dotyczące posiadanego doświadczenia powinny się tu znaleźć. Czy należy tu przenieść dosłownie wykaz robót zawierający: Nazwę uprzednio zamawiającego, datę wykonania, rodzaj oraz wartość robót? Czy z tego fragmentu musi dokładnie wynikać że warunek udziału jest spełniony, czy mogą to być ogólnikowe hasła z nazwa wykonanego zadania i wartością a szczegółowe dane zamawiający ma sprawdzić w procedurze odwróconej żądając wykaz robót od najwyżej ocenionego wykonawcy? Oraz czy to pole w jedz może być wypełnione w taki sposób, że zawiera informacje „Według załącznika nr 2” i dołączony został do jedz wykaz robót?


Pytanie 4
Część IV: Kryteria kwalifikacji -> C: Zdolność techniczna i zawodowa -> 2) Może skorzystać z usług następujących pracowników technicznych lub służb technicznych oraz 6) Następującym wykształceniem i kwalifikacjami zawodowymi legitymuje się

Czy wykonawca który chce wykazać, że dysponuję osobą (kierownikiem budowy) w formie dysponowania bezpośredniego (umowa o prace lub zlecenie) i zaznaczył we wcześniejszym punkcie
II sekcja C JEDZ że nie polega na potencjale osób trzecich w celu wykazania spełnienia warunku powinien wskazać dane dotyczące tej osoby w pkt. 2) czy 6)? I jak szczegółowe winny być to dane? Takie jak Wykazie osób wg. rozporządzenia (Imię nazwisko wykształcenie doświadczenia podstawa dysponowania), czy wystarczy ogólne stwierdzenie że dysponuję osobami zgodnie z wymogami wskazanymi w SIWZ a zmawiający powinien to oceniać w procedurze odwróconej żądając wykaz osób od najwyżej ocenionego wykonawcy?


Pytanie 5
Czy podwykonawca nie będący potencjałem osób trzecich w celu wykazania spełnienia warunku mający realizować fragment zamówienia (Wykonawca sam spełnia warunki udziału w postępowaniu) winien składać JEDZ?
Jedz: Pytanie 1 Część IV: Kryteria kwalifikacji -> A: Kompetencje -> 1) Figuruje w odpowiednim rejestrze zawodowym lub handlowym. Czy wykonawcy podlegający wpisowi do CiEDG powinni wpisać w tej rubryce że są wpisani do ewidencji czy pozostawić to pole puste. Czy spółka z o.o. powinna podać tu nr KRS i co w sytuacji gdy spółka pozostawi to pole puste> Do uzupełnienia? Pytanie 2 Część IV: Kryteria kwalifikacji -> B: Sytuacja ekonomiczna i finansowa -> 5) W ramach ubezpieczenia z tytułu ryzyka zawodowego oraz 6) W odniesieniu do innych ewentualnych wymogów ekonomicznych lub finansowych. Czy dla warunku posiadania polisy i środków finansowych lub zdolności kredytowej wystarczającym jest że wykonawca wskaże kwotę adekwatną do warunku oraz walutę np. 1.000.000,00 PLN. Czy powinien wskazać również informację dotyczące dokumentu który będzie to potwierdzał np. nr polisy nazwa ubezpieczyciela albo nr zaświadczenia z banku? Pytanie 3 Część IV: Kryteria kwalifikacji -> C: Zdolność techniczna i zawodowa -> 1a) Jedynie w odniesieniu do zamówień publicznych na roboty budowlane: W okresie odniesienia wykonawca wykonał następujące roboty budowlane określonego rodzaju: Jak szczegółowe informację dotyczące posiadanego doświadczenia powinny się tu znaleźć. Czy należy tu przenieść dosłownie wykaz robót zawierający: Nazwę uprzednio zamawiającego, datę wykonania, rodzaj oraz wartość robót? Czy z tego fragmentu musi dokładnie wynikać że warunek udziału jest spełniony, czy mogą to być ogólnikowe hasła z nazwa wykonanego zadania i wartością a szczegółowe dane zamawiający ma sprawdzić w procedurze odwróconej żądając wykaz robót od najwyżej ocenionego wykonawcy? Oraz czy to pole w jedz może być wypełnione w taki sposób, że zawiera informacje „Według załącznika nr 2” i dołączony został do jedz wykaz robót? Pytanie 4 Część IV: Kryteria kwalifikacji -> C: Zdolność techniczna i zawodowa -> 2) Może skorzystać z usług następujących pracowników technicznych lub służb technicznych oraz 6) Następującym wykształceniem i kwalifikacjami zawodowymi legitymuje się Czy wykonawca który chce wykazać, że dysponuję osobą (kierownikiem budowy) w formie dysponowania bezpośredniego (umowa o prace lub zlecenie) i zaznaczył we wcześniejszym punkcie II sekcja C JEDZ że nie polega na potencjale osób trzecich w celu wykazania spełnienia warunku powinien wskazać dane dotyczące tej osoby w pkt. 2) czy 6)? I jak szczegółowe winny być to dane? Takie jak Wykazie osób wg. rozporządzenia (Imię nazwisko wykształcenie doświadczenia podstawa dysponowania), czy wystarczy ogólne stwierdzenie że dysponuję osobami zgodnie z wymogami wskazanymi w SIWZ a zmawiający powinien to oceniać w procedurze odwróconej żądając wykaz osób od najwyżej ocenionego wykonawcy? Pytanie 5 Czy podwykonawca nie będący potencjałem osób trzecich w celu wykazania spełnienia warunku mający realizować fragment zamówienia (Wykonawca sam spełnia warunki udziału w postępowaniu) winien składać JEDZ?
1
2017-01-12 11:17 0

JM

Jakub Majerski

2

Podpisuję się i ja pod pytaniami. Nikt nie zna prawidłowych odpowiedzi?
Podpisuję się i ja pod pytaniami. Nikt nie zna prawidłowych odpowiedzi?
0
2017-05-04 10:41 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy