Forum


Powrót PLAN POSTEPOWAŃ W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

M.

Malwina .....

24

CZY INZYNIERA KONTRAKTU SZACUJĄ PAŃSTWO Z INSPEKTOREM NADZORU. CO BYŚCIE ZROBILI W SYTUACJI ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJĄCEGO, KTÓRE JEST POWYŻEJ 30 TYS. EURO, ALE ZAMÓWIENIE BĘDZIE UDZIELONE NA PODSTAWIE ANEKSU DO UMOWY, CZY TAKIE POSTĘPOWANIE WYKAZAĆ W PLANIE POSTĘPOWAŃ ?
CZY INZYNIERA KONTRAKTU SZACUJĄ PAŃSTWO Z INSPEKTOREM NADZORU. CO BYŚCIE ZROBILI W SYTUACJI ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJĄCEGO, KTÓRE JEST POWYŻEJ 30 TYS. EURO, ALE ZAMÓWIENIE BĘDZIE UDZIELONE NA PODSTAWIE ANEKSU DO UMOWY, CZY TAKIE POSTĘPOWANIE WYKAZAĆ W PLANIE POSTĘPOWAŃ ?
1
2017-01-12 12:28 0

E.

Ewa .....

Fachowiec 511

Jeśli zamawiający dokonuje z jakiejkolwiek przyczyny zmiany umowy to okoliczność ta nie stanowi nowego postepowania i nie jest ujmowana w planie
Jeśli zamawiający dokonuje z jakiejkolwiek przyczyny zmiany umowy to okoliczność ta nie stanowi nowego postepowania i nie jest ujmowana w planie
1
2017-01-12 14:12 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy