Forum


Powrót postepowanie PN poniżej progu na opracowanie koncepcji architektonicznej budynku...

A.

Anna .....

30

przedmiotem zamówienia jest opracowanie koncepcji architektonicznej...,
- w warunku wykaz osób żądam min. 1 osoby posiadającej uprawnienia budwlane w specjalnosci architektonicznej.

I teraz moje pytanie, czy jako kryterium oceny ofert mogę zastosować na podstawie art.91 ust.2 pkt. 1 lub 5 ,
np. osoba wymieniona wykazie osób otrzymała w konkursie archit. 1 nagrodę lub wyróżnienia otrzymają 2 pkkt.
2 nagrody - 4 pkt itd.
przedmiotem zamówienia jest opracowanie koncepcji architektonicznej..., - w warunku wykaz osób żądam min. 1 osoby posiadającej uprawnienia budwlane w specjalnosci architektonicznej. I teraz moje pytanie, czy jako kryterium oceny ofert mogę zastosować na podstawie art.91 ust.2 pkt. 1 lub 5 , np. osoba wymieniona wykazie osób otrzymała w konkursie archit. 1 nagrodę lub wyróżnienia otrzymają 2 pkkt. 2 nagrody - 4 pkt itd.
1
2017-01-13 11:34 0

E.

Ewa .....

Fachowiec 511

Oczywiście znowelizowane Pzp pozwala na stosowanie kryterium "kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia, jeżeli mogą mieć znaczący wpływ na jakość wykonania zamówienia" .
Myślę że doświadczenie to głównie lata pracy w zawodzie, a kwalifikacje to wykształcenie, posiadane uprawnienia, w tym nie wykluczałabym otrzymanych nagród lub wyróżnień. Jednak w mej ocenie trzeba je bardziej precyzyjnie opisać
Oczywiście znowelizowane Pzp pozwala na stosowanie kryterium "kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia, jeżeli mogą mieć znaczący wpływ na jakość wykonania zamówienia" . Myślę że doświadczenie to głównie lata pracy w zawodzie, a kwalifikacje to wykształcenie, posiadane uprawnienia, w tym nie wykluczałabym otrzymanych nagród lub wyróżnień. Jednak w mej ocenie trzeba je bardziej precyzyjnie opisać
1
2017-01-13 13:06 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy