Forum


Powrót Omyłka rachunkowa

D.

Dominika .....

0

W jednym postepowaniu z podziałem na zadania występują mi dwa rodzaje błędów rachunkowych, mam pytanie czy prawidłowo dokonam ich poprawy i na jakiej podstawie.
Wykonawca w formularzu cenowym na 2 zadania podał wartość netto i stawkę Vat(23%) , dla każdej pozycji natomiast w pierwszym zadaniu żle zaokrąglił wartość brutto po przecinku. Natomiast w drugiej pozycji żle podał wartość brutto, wynikającą z działania arytmetycznego. Jak prawidłowo powinnam poprawić taki błąd występujący przy wartościach brutto za poszczególne pozycję. Oczywiście omyłki te spowodowały błędne przeniesienie wartości do f .ofertowego na poszczególne zadania.
W jednym postepowaniu z podziałem na zadania występują mi dwa rodzaje błędów rachunkowych, mam pytanie czy prawidłowo dokonam ich poprawy i na jakiej podstawie. Wykonawca w formularzu cenowym na 2 zadania podał wartość netto i stawkę Vat(23%) , dla każdej pozycji natomiast w pierwszym zadaniu żle zaokrąglił wartość brutto po przecinku. Natomiast w drugiej pozycji żle podał wartość brutto, wynikającą z działania arytmetycznego. Jak prawidłowo powinnam poprawić taki błąd występujący przy wartościach brutto za poszczególne pozycję. Oczywiście omyłki te spowodowały błędne przeniesienie wartości do f .ofertowego na poszczególne zadania.
1
2017-01-17 13:52 0

E.

Ewa .....

Fachowiec 511

Po pierwsze należy pamiętać, iż zamawiający zgodnie z dyspozycją art 36 ust 1 pkt ma określić w siwz "opis sposobu obliczenia ceny". Ta część siwz stanowi wskazówkę dla wykonawcy jak ma wyliczać cenę oferty, ale też również dla zamawiającego jak ma poprawić ewentualne błędy - co istotne w tym przypadku. Po drugie poprawienie błędu w pierwszej części polegać będzie na prawidłowym zaokrągleniu wyliczeń. Podobnie w części drugiej należy poprawić wyliczenia- pod warunkiem że są to oczywiste omyłki. Wynik (cena oferty) w obu częściach - też ulegnie zmianie, zgodnie z konsekwencjami rachunkowymi dokonanych korekt.
Po pierwsze należy pamiętać, iż zamawiający zgodnie z dyspozycją art 36 ust 1 pkt ma określić w siwz "opis sposobu obliczenia ceny". Ta część siwz stanowi wskazówkę dla wykonawcy jak ma wyliczać cenę oferty, ale też również dla zamawiającego jak ma poprawić ewentualne błędy - co istotne w tym przypadku. Po drugie poprawienie błędu w pierwszej części polegać będzie na prawidłowym zaokrągleniu wyliczeń. Podobnie w części drugiej należy poprawić wyliczenia- pod warunkiem że są to oczywiste omyłki. Wynik (cena oferty) w obu częściach - też ulegnie zmianie, zgodnie z konsekwencjami rachunkowymi dokonanych korekt.
1
2017-01-17 15:34 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy