Forum


Powrót czy mogę żądać pełnomocnictwa

A.

Anna .....

Fachowiec 127

Poniżej progów. Wolna ręka na USŁUGĘ dostawy wody i odprowadzania ścieków (art. 67 ust. 1 pkt a) z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze ). 10 części i będzie 10 umów (do różnych obiektów). Będę żądała od wykonawcy tylko oświadczenia. że nie podlega wykluczeniu na pods. art. 24 ust. 1 pkt 12)-23), bo jest obligo. Ale nie chcę żądać z art. 24 ust. 5 pkt 1 KRS-u lub CEDiG, bo nie muszę to jest fakultatywne.Ale chodzi mi o sprawdzenie, czy osoba umocowana podpisuje dokumenty. Część wykonawców ma KRS-y lub CEDiG, więc sobie pobiorę je ze stron i sprawdzę, czy osoba umocowana podpisała oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i później umowę. Ale część wykonawców (konkretnie dwóch) nie posiada KRS-u ani CEDiG, bo np. właścicielem wodociągów jest gmina, gdzie zarząd gminy uchwałą powołał na stanowisko wodociągów dyrektora, któremu to wójt dał pełnomocnictwo. I jak ja sprawdzę, czy właściwa osoba mi podpisuje oświadczenie i umowę, bo pełnomocnictwa też nie mogę żądać? chyba, że poproszę w trakcie negocjacji? Ale musiałabym to ująć w zaproszeniu do negocjacji do wszystkich wykonawców, ale to jest dokument na spełnienie warunku ani na wykluczenie (upadłość , zaległości nie sprawdzam,) tylko chcę wiedzieć czy osoba uprawniona złożyła oświadczenie woli. I co sądzicie? Jak wybrnąć z sytuacji
Poniżej progów. Wolna ręka na USŁUGĘ dostawy wody i odprowadzania ścieków (art. 67 ust. 1 pkt a) z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze ). 10 części i będzie 10 umów (do różnych obiektów). Będę żądała od wykonawcy tylko oświadczenia. że nie podlega wykluczeniu na pods. art. 24 ust. 1 pkt 12)-23), bo jest obligo. Ale nie chcę żądać z art. 24 ust. 5 pkt 1 KRS-u lub CEDiG, bo nie muszę to jest fakultatywne.Ale chodzi mi o sprawdzenie, czy osoba umocowana podpisuje dokumenty. Część wykonawców ma KRS-y lub CEDiG, więc sobie pobiorę je ze stron i sprawdzę, czy osoba umocowana podpisała oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i później umowę. Ale część wykonawców (konkretnie dwóch) nie posiada KRS-u ani CEDiG, bo np. właścicielem wodociągów jest gmina, gdzie zarząd gminy uchwałą powołał na stanowisko wodociągów dyrektora, któremu to wójt dał pełnomocnictwo. I jak ja sprawdzę, czy właściwa osoba mi podpisuje oświadczenie i umowę, bo pełnomocnictwa też nie mogę żądać? chyba, że poproszę w trakcie negocjacji? Ale musiałabym to ująć w zaproszeniu do negocjacji do wszystkich wykonawców, ale to jest dokument na spełnienie warunku ani na wykluczenie (upadłość , zaległości nie sprawdzam,) tylko chcę wiedzieć czy osoba uprawniona złożyła oświadczenie woli. I co sądzicie? Jak wybrnąć z sytuacji
1
2017-01-17 22:31 0

A.

Alicja .....

47

Rozporządzenie Ministra Rozwoju dotyczy dokumentów jakich można żądać od wykonawców na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu przez wykonawcę, braku podstaw do wykluczenia wykonawcy oraz czy oferowane przez wykonawcę dostawy/ roboty bud. / usługi spełniają wymagania zamawiającego. Natomiast pełnomocnictwo jest zupełnie innego rodzaju dokumentem. W SIWZ / zaproszeniu podaję co wykonawca ma złożyć (czyli co faktycznie składa się na ofertę) i tam wpisuję "pełnomocnictwo / upoważnienie - o ile dotyczy". Nikt tego nigdy nie kwestionował (w tym różne organy kontrolne). A jakby co to zawsze można wezwać o uzupełnienie na podst. art. 26 ust. 3a pzp.
Rozporządzenie Ministra Rozwoju dotyczy dokumentów jakich można żądać od wykonawców na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu przez wykonawcę, braku podstaw do wykluczenia wykonawcy oraz czy oferowane przez wykonawcę dostawy/ roboty bud. / usługi spełniają wymagania zamawiającego. Natomiast pełnomocnictwo jest zupełnie innego rodzaju dokumentem. W SIWZ / zaproszeniu podaję co wykonawca ma złożyć (czyli co faktycznie składa się na ofertę) i tam wpisuję "pełnomocnictwo / upoważnienie - o ile dotyczy". Nikt tego nigdy nie kwestionował (w tym różne organy kontrolne). A jakby co to zawsze można wezwać o uzupełnienie na podst. art. 26 ust. 3a pzp.
1
2017-01-18 10:02 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy