Forum


Powrót Procedura odwrócona a usługi społeczne powyżej 750 000 euro

JM

Justyna Mamaj

0

Czy przy prowadzeniu postępowania na usługi społeczne powyżej 750 000 euro można zastosować art. 24 aa ustawy Pzp?
Art. 24aa wprost określa, że tylko w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego Zamawiający ma możliwość najpierw dokonania oceny ofert a następnie zbadania czy wykonawca, którego ofertę oceniono najkorzystniej nie podlega wykluczeniu i spełnia warunki udziału, art. 138m też nie wymienia ww. artykułu.
Jednocześnie czytając art. 56 ust. 2 Dyrektywy dowiadujemy się, że procedurę odwróconą Zamawiający może zastosować w procedurach OTWARTYCH. Więc, które przepisy mają zastosowanie?
Czy przy prowadzeniu postępowania na usługi społeczne powyżej 750 000 euro można zastosować art. 24 aa ustawy Pzp? Art. 24aa wprost określa, że tylko w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego Zamawiający ma możliwość najpierw dokonania oceny ofert a następnie zbadania czy wykonawca, którego ofertę oceniono najkorzystniej nie podlega wykluczeniu i spełnia warunki udziału, art. 138m też nie wymienia ww. artykułu. Jednocześnie czytając art. 56 ust. 2 Dyrektywy dowiadujemy się, że procedurę odwróconą Zamawiający może zastosować w procedurach OTWARTYCH. Więc, które przepisy mają zastosowanie?
0
2017-01-19 09:37 0

M.

Mariusz .....

22

Ustawa Pzp nie wymienia tego przepisu, jako mającego zastosowanie czy to wprost czy odpowiednio. Stąd jeśli zamawiający określi w SIWZ, że w taki sposób oceni, może to uczynić. Jednakże należy to zawrzeć w SIWZ, bowiem przepis jako taki nie obowiązuje w usługach społecznych. Ponadto w takim przypadku nie ma już możliwości nie zastosowania tej procedury.
Ustawa Pzp nie wymienia tego przepisu, jako mającego zastosowanie czy to wprost czy odpowiednio. Stąd jeśli zamawiający określi w SIWZ, że w taki sposób oceni, może to uczynić. Jednakże należy to zawrzeć w SIWZ, bowiem przepis jako taki nie obowiązuje w usługach społecznych. Ponadto w takim przypadku nie ma już możliwości nie zastosowania tej procedury.
1
2017-12-06 08:25 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy