Forum


Powrót Formualrz ofertowy

D.

Dominika .....

0

Jak należy postąpić w przypadku kiedy zamawiający tworząc nowy formularz ofertowy nie zawarł w nim zapisu co do terminu zapłaty(przeoczenie). Warunek taki nie został też określony w specyfikacji technicznej. Jedyne źródło stanowił wzór umowy, którego Wykonawca nie dołączył do oferty a jedynie w f. ofertowym oświadcza ,że akceptuje zapisy wzoru. Co w takiej sytuacji zrobić.
Jak należy postąpić w przypadku kiedy zamawiający tworząc nowy formularz ofertowy nie zawarł w nim zapisu co do terminu zapłaty(przeoczenie). Warunek taki nie został też określony w specyfikacji technicznej. Jedyne źródło stanowił wzór umowy, którego Wykonawca nie dołączył do oferty a jedynie w f. ofertowym oświadcza ,że akceptuje zapisy wzoru. Co w takiej sytuacji zrobić.
1
2017-01-19 13:48 0

E.

Ewa .....

Fachowiec 511

W mej ocenie nic nie należy robić. Oczywiście najlepiej byłoby gdyby wykonawca w sposób nie budzący wątpliwości napisał w ofercie że akceptuje postanowienia umowy, ale jeśli we wzorze umowy jest określony termin zapłaty, a wzór umowy stanowi część siwz to przecież wykonawca składając ofertę godzi sie na wszelkie postanowienia zawarte w umowie w tym termin zapłaty.
W mej ocenie nic nie należy robić. Oczywiście najlepiej byłoby gdyby wykonawca w sposób nie budzący wątpliwości napisał w ofercie że akceptuje postanowienia umowy, ale jeśli we wzorze umowy jest określony termin zapłaty, a wzór umowy stanowi część siwz to przecież wykonawca składając ofertę godzi sie na wszelkie postanowienia zawarte w umowie w tym termin zapłaty.
1
2017-01-19 14:16 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy